Σε Εξέλιξη

Write .NET object model library for reading SQL Server instance metadata

We need an object model library that reads all server-level objects and properties of a SQL Server.

In the attached we've included:

a) Detailed requirements and list of required deliverables for this project

b) Internal coding standards

We'll need to do this project in at least a few separate milestones:

1) Complete functional specification and get an approval from our team for the specification

2) Library development based on the approved specification

Our internal development team will be available to answer all technical questions and uncertainties before and during the work on the project, and to provide additional project clarification, assistance as needed.

Project will be accepted after our internal developer and QA teams receive all deliverables and complete source code per included instructions, and:

a) The code we receive is functional and is following supplied internal coding standards

b) Final deliverables are based on and cover all functional requirements

c) Quality and performance are sufficient so there are no remaining issues / bugs with common use cases for the required functionality

Δεξιότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού

Δείτε περισσότερα: autocad net object model, metadata sql net, server site use sql, sql reporting net, sql mobile net sample, auditing sql server net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 90 αξιολογήσεις ) Chapel Hill, United States

ID Εργασίας: #12027324