Κλειστό

Ubuntu Scripting & documenting

22 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $327 γι' αυτή τη δουλειά

elbruninh

Hi, i'm interested, could you give me more details please? what do you need? regards http://www.elbrunin.tk/

$250 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
johnfidel98

A proposal has not yet been provided

$666 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
thms00

Dear sir, I am Thomas and graduated a few years ago, in the IT field. Since then, i've been working on this site for a few months and then found a job as system administrator, mainly focusing on Linux. I've had Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.4
monsune

Hello! Please tell me some more details. I have 15+ years of experience. Please see my profile/reviews for some references of my work. Thank you.

$250 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
cracken

Hi, I, based on my 5 years experience as a software engineer knowledgeable with unix and linux flatform, can handle this task pretty well and knowledgeable enough on Python, bash. Let me know the best of your time so Περισσότερα

$269 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
ikorolev

Hello! I have 15 years experience in the administration of Linux-based OS and advanced perl and bash scripting. I was doing a lot of bash scripting tasks before, and I can help you with the project. You can see my b Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
vietdevteam

I have read your project. I'm sure i can help you to do it. I am expert in server management. I have done many projects with bash script. I have 7 years of experience in Linux System & Network Administrator and Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
$277 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
leonik375

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
AVKor

Hello, I am an expert in Linux (18 years of experience; Debian, Ubuntu, CentOS and many others) and shell scripting. I'm ready to start working on your project.

$250 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
$300 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
akmshasan

Hi, I am technically-sophisticated professional with enormous experience & exposure in system administration, design & configuration on Windows and Linux platforms in data center, commissioning/De-commissioning H/W Περισσότερα

$722 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
AndreasZwiebel

hi! I have Debian system on my pc, and also I have some experience with scripting. what exactly do You need?

$276 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
ashokrajar

I am a Linux & Web service architect with over 11+ years experience in Linux (RHEL & Ubuntu). I have a wonderful Bash scripting. I am very good in Bash & Python scripting. Server Administration, Devops & Writing Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
nik7864

I would like to do it by $120.You may share your requirement ............................................................................................................................................................. Περισσότερα

$251 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
berekinac

Hi i work as an senior linux system engineer i would like to help you regarding this topic. We are talking about shell scripting? Br, Boris Linux system Engineer https://rs.linkedin.com/in/boris-babic-a46a6a2 Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
notgreen

Dear Sir ! if you look my profile ,you can see ,i have unix/linux experience lot of years. Hopefully we can work together. regards g

$250 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
usengineers

Hi, I am professional in this task.I would like to assist you in your projects. Get it done professionally get it done right the 1st time. I am here to make long term relationship. I would like to get all details from Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mpamtaba

UBUNTU SCRIPTING To introduce myself, I am a full-stack web application developer. I use java, ruby, python, php or plain os scripting for back-end application. HTML3, CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS, Json, ... fo Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0