Ακυρώθηκε

Software driver for a beagle board cape/add-on board.

Write a software driver for a beagle board cape/add-on board. Driver would work on Beagle Bone Black, Green etc. Schematics for the board are not final at this time. However full schematics will be provided. We can also provide a prototype cape board once it is ready (about 1 month from now). This device driver will allow

1) 100+Hz A/D input over SPI/I2C bus

- Current input range 0-22 mA, Voltage input range 0-24 VDC

2) Read Digital Inputs / Counter Inputs over SPI/I2C bus

- Pulse Counter read possible

- Hi/low state input read possible

3) Digital Output over SPI/I2C bus

- Control Output Relay

4) Power/Status

- Toggle some (up to 8) Status LEDs for Power and some other functions via SPI Bus

5) Make all functionality available via one library. Use C/C++ etc . No JAVA or

other interpreted code

6) You would provide full source code and build [url removed, login to view] file

Ικανότητες: Συμβολική Γλώσσα , Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού

Περισσότερα: software architecture graphics driver board, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, white board control, silverlight discussion board control, hpgl driver board project, add mouse double click event control, free software write user guide, software write edid, add header top phpbb board, twitter follower add software, free software write company profile, add pic phpb message board, software write websites idea, software write book images, can list driver license look state, software write books, software write protection

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Stafford, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12779834

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $632 για αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 20 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.7
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$747 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.6
yamaf555

Dear friend,we are very mobile,web development team.i can show you our last works. Our team had implemented employers'proposal perfectly so far.

$500 USD σε 7 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.6
$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
mike199

My name is Mike, I’m from UK. I work with individual clients and agencies who have design, development and SEO needs. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are require Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
IMvikings7

Hi,Sir Thank you for taking the time to review our Bid. in my opinion "Quality is never an accident." My first aim to provide u quality and professional task. It will really be a great opportunity for us in wo Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
gopinathansubu

I am Embedded Developer having six+ years of professional experience. I have worked with several embedded linux/android SBC like AM335x-sk, Wandboard, Dragon Board, Pi2&Pi3, Beagle Bone Black etc I have worked with Περισσότερα

$1111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prologix5

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [login to view URL] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$616 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sam99132

Hi, i have been with beagle bone project with QT and embedded linux for this recent years and have years of experience building drivers on embedded system. So i am suitable for this job. I propose minimum payment, but Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
radiussoft2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [login to view URL] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$616 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atulwarade18

I believe that I am the best candidate for this position because of my extensive customer service and management experience and my ability to adapt to any situation. I have a passion for success and goal oriented demea Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manavdigital

I have a strong embedded background, design skills, used best coding practices and worked on various OS (Linux) and non-OS based systems. I have worked on all the modules mentioned in the requirement. I believe you are Περισσότερα

$666 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0