Κλειστό

Software Dev

17 freelancers are bidding on average $653 for this job

esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

$1578 USD σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.9
$555 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.9
$472 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.6
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$747 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.7
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
MinaYoussef

Dear Sir, I'm writing in response to your task post. As a highly competent software specialist with more than nine years of experience, I would bring a high quality and service focused mindset to this job. Based o Περισσότερα

$388 USD σε 8 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.6
njain0131

EXPERIENCED PHP SOFTWARE DEVELOPERS ARE HERE !! EXPERTS IN SOFTWARE SOLUTIONS!! PLEASE READ OUR PROPOSAL AND CONTACT NOW!! Hi, We have read your requirement we found ourselves fit to proceed with your project. W Περισσότερα

$611 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$749 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
aliraxa14

Hi Can you give me some details about this please ? in which language you want to develop this ? how much time you have for this ?

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
ebinthomas

I am a professional java developer(Senior Software Engineer) with 4.5 years of experience in Java, J2EE, REST, Jersey, Data Structures and Algorithms, SQL and NoSQL(MongoDB, Redis), Spring, Hibernate, elastic search, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AyeshaShuja

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saadlhr47

I can help you as this is my key area of expertise. Kindly discuss your requirements, budget and time frame in detail. Thanx

$666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nitro66215

The requirements for this application are very vague. Can you let me know what this application will need to do? I write software in VB.Net that uses a Microsoft SQL server database.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tauqirul

Hi, I have 7+ years of experience in developing Windows application using C#.NET and WPF as front end technology. My past projects include developing an application for the high-end electronic microscope, Hospital Mana Περισσότερα

$777 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0