Κλειστό

Software Dev

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows.

Δεξιότητες: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Δείτε περισσότερα: simple windows software develop, need windows software, need custom software, need sms software programmer, need consultant software, need ready software project, windows software making sitemaps, develop payment gateway software, need crack software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Greece

ID Εργασίας: #12778868

18 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $645 γι' αυτή τη δουλειά

esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

$1578 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.7
$555 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.8
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$747 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.6
$472 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$749 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
njain0131

EXPERIENCED PHP SOFTWARE DEVELOPERS ARE HERE !! EXPERTS IN SOFTWARE SOLUTIONS!! PLEASE READ OUR PROPOSAL AND CONTACT NOW!! Hi, We have read your requirement we found ourselves fit to proceed with your project. W Περισσότερα

$611 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
MinaYoussef

Dear Sir, I'm writing in response to your task post. As a highly competent software specialist with more than nine years of experience, I would bring a high quality and service focused mindset to this job. Based o Περισσότερα

$388 USD σε 8 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.1
shishangwang2016

Hi. I am a developer with over 8 years experience. Please have a look on my profile. I hope a long time relationship so I will try my best. I am ready to start. best regards

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.0
alliedbandna

Dear Sir, Your have recently advertised for website developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your requ Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
aliraxa14

Hi Can you give me some details about this please ? in which language you want to develop this ? how much time you have for this ?

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
Nitro66215

The requirements for this application are very vague. Can you let me know what this application will need to do? I write software in VB.Net that uses a Microsoft SQL server database.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saadlhr47

I can help you as this is my key area of expertise. Kindly discuss your requirements, budget and time frame in detail. Thanx

$666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmazonMWSAPI

Hello, I have got every skills and expertise which makes me deserving to accomplish your project. I want to discuss further to get a complete understanding of your requirements and specification. We can follow o Περισσότερα

$833 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aquadsoft20

Offshore/Onshore IT application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Website Developer,Android Developer,Software Developer,Graphic Designer, EComme Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xenblaise

hi, I'm an old time Computer Technician, Programmer, Software Developer, Remote Technical System Administrator. I learn computers since the era of PC Windows 3, Dos 6.22, and Macs. I have 26 Years Experienced i Περισσότερα

$555 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.1
ebinthomas

I am a professional java developer(Senior Software Engineer) with 4.5 years of experience in Java, J2EE, REST, Jersey, Data Structures and Algorithms, SQL and NoSQL(MongoDB, Redis), Spring, Hibernate, elastic search, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aleeghazanfar

Good Day, I have read your post and I'm apparent to let you know that I've expertness and commercial experience in this category. I've been professionally engaged as web developer from the past 3 years. I have expertis Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0