Κλειστό

Send push notifictions to IOS, Android from C#

47 freelancers are bidding on average €803 for this job

aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: [login to view URL] https://play.g Περισσότερα

€2577 EUR σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
8.8
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS&Android expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you sever Περισσότερα

€736 EUR σε 10 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
8.4
atech0

Hello, I am a full stack mobile developer and having proven records of Mobile app development. I have completed 50 + Mobile application and delivered successfully with positive client reviews & rating. Technologi Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.1
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
8.0
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. This is a demo project to create an empty Android App and IOS App and to send a push notification to each of these from C# ==> We got the i Περισσότερα

€750 EUR σε 28 μέρες
(412 Αξιολογήσεις)
8.3
yashwantdhangar

Hi, I have a 8+ years of experience in Android and iPhone apps development.I understood your requirement and I am confident to do this Job. 100% result guarantee ,high quality, security, expert development with pro Περισσότερα

€1000 EUR σε 20 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
8.3
€842 EUR σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.4
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

€622 EUR σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.7
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.8
murtaza1122

Hey C# code is written or that needs to be coded ? [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [login to view URL]

€750 EUR σε 30 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.7
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [login to view URL] provide me your IOS/Android Studeio app requirement Περισσότερα

€8433 EUR σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.7
neviasoft

Hello , Hope you doing well..... Please communicate with us so we can discuss in detail and also like to brief you how we will work on your project,. ... We are always in comfort in signing NDA before receivi Περισσότερα

€2000 EUR σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
mcaldce2008

We're specialised in push notification for iOS and [login to view URL] developers have more than 5 years of experience in the relevant field. You can look at our portfolio regarding the work quality we deliver to our client Περισσότερα

€305 EUR σε 3 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.1
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
7.5
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.8
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager of Workspace Infotech, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have 13 different team Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.5
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

€618 EUR σε 15 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.8
sincosten

Hello, Hope you are doing good, We need to know that - Do you have any mock up document or rough flow ? Also please check the link below for past work - [login to view URL] Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
mxicoders

Dear Sir/Ma'am, Mxicoders thrive in custom and hybrid mobile Apps Design & Development We’ve developed hundreds of cool Android apps on releases from 2.X to 5.X. From Gingerbread to Lollipop, simple phones to cus Περισσότερα

€555 EUR σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.2
ecurser1

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About me: I having 7+ years exper Περισσότερα

€631 EUR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.7