Ολοκληρωμένο

Programming in C#

Ανατέθηκε στον:

$25 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
6.3

3 freelancers are bidding on average $44 for this job

asadrana91

A proposal has not yet been provided

$77 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.8
abhijitbuet

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.2
hpgroup2016

-----------------------------Best Result on Time------------------------- Hello! I read your description carefully. Your project is absolutely wonderful and fascinating. I have rich experiences in C, C++, C#, MFC Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.3