Κλειστό

Mobile calling App development

Please find wire frames of my app to app calling application that i need both in IOS and android

[url removed, login to view]

Ικανότητες: App Developer, node.js, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: myspace mobile app windows mobile, sip calling mobile, iphone development app upload photo, vbnet app widows mobile using sql server, gps tracking app windows mobile sms, sms app windows mobile, creat app window mobile, app window mobile, voip calling mobile application j2me, free myspace app windows mobile, dialler app windows mobile, sample app windows mobile net, create gps app windows mobile, create simple app windows mobile, myspace app windows mobile

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Bangalore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #11794797

6 freelancers are bidding on average ₹46111 for this job

₹75000 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.9
guptaabhinav

Expert Python and Mobile based developer. I have seen your wireframe models, they can be implemented easily. Since the application has to be developed for both Ios and android , I would recommend building a hybrid appl Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.4
gangradeankit

HI hope you are doing fine ! we have a good team of android & iOS developer with python team . We are ready to develop this application. we will do this in defined time frame. Please initiate chat to discuss mo Περισσότερα

₹32777 INR σε 26 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
BDMSatvidi

Hi, Thanks for placing a project. We, the team of Satvidi technologies have innovative and talented team of building web applications, mobile and windows based applications. Core technologies involves: .net, Java, a Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sankarganesh87

7+ yrs of experience in Mobile Application Development. 8K points in [login to view URL] find me in Stack Overflow [login to view URL]

₹33333 INR σε 23 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
salesdazzledapps

Hi, We are DazzledApps , experts in making mobile applications and games for iOS and android. We are having a team of more than 100 talented experts in application programming, 3D modelling and designer with Masters i Περισσότερα

₹72222 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0