Κλειστό

Looking for Phonegap Developer

15 freelancers are bidding on average $286 for this job

jexplorer

Hello sir, how are you? hope you are doing great! We have completed many ionic/phonegap based cross platfrom hybrid application sucessfully and we are a team of professional experts developers who works on cutting e Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.3
ShayanSolutions

Hi there, Hope you are doing well. I've read your requirements that you are seeking for Phonegap developer to work for your project. My name is Arslan Ali and I'm experienced mobile app developer having 7+ years Περισσότερα

$277 USD σε 6 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
JinDongZhe

Hello, I am experienced on phonegap for 3 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. These are my product's urls. [login to view URL] Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.8
alif8

Hi, You need us to DEVELOP AN IOS & ANDROID APP. WE HAVE A HUGE EXPERIENCE ON DEVELOPING VARIOUS APPS. **BIGGEST ACHIEVEMENT IN APP FIELD** Recently one of our app got published on codecanyon, here is the li Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
$1377 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
Codomotive

Hello Sir, We thank you to give us the opportunity to bid on your project. We are really interested to work on your project. I had a look on your requirement and I think we have exact skill set to effectively complet Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
rafaelnadal

Hello I am Software Engineer and expert in mobile application development so you can consider me for this project Thanks I will wait for your quick response

$155 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
hardikdesire

Hello, This is my portfolio. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://www.vasst. Περισσότερα

$244 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BespokeDMedia

Hello Sir I have gone through your requirement for phonegap developer.I am having expertise over it. I need to discuss this project and will execute this [login to view URL] let me know when we can discuss this project. Look Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Acentriatech

Hi there, Thank you for proejct posting..!! I could absolutely help you to complete you for this [login to view URL] share complete project requirement so I can check. I will deliver you site with best time frame and q Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.4
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$188 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
mobileappsites

Dear Project coordinator , We have already developed apps similar to your needs and we can achieve your goals that you looking for: Checkout our Best Similar Works and Judge us on the basis on It: https://it Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sabbas96

Hi there This is Shozib. I have two years of experience in phonegap designing and development. It would be great if I can be interviewed. I just need a chance to prove myself. I can provide you with samples of my w Περισσότερα

$144 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
musili254

Hello, I have attached sample code for my Cordova/Phonegap app below. I built it using Ionic+Angular. I can help you with your project. Let me know the exact details of your project then I can give proper timelines. Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0