Ολοκληρωμένο

Korean MMORPG Quick and Simple Modifications

**C PROJECT ONLY**I have the source of Helbreath, a former MMORPG, need the features of the game modified, little work for a nice sum. Prefer knowledge of servers and game servers alike, some comments are in Korean, bonus if you happen to speak it. Can be done without knowledge of Korean language. (REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: simple browser mmorpg, translation simple english words korean words, simple quick html, simple quick news, simple bot mmorpg, simple quick flashlight app, write simple article mmorpg, create simple hack mmorpg, simple flash mmorpg, cms simple quick cart, simple browsergame mmorpg, simple quick cms, modifications simple viewer, simple comments script, quick simple download

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Londonderry, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11807140

Ανατέθηκε στον:

serxanbayramli

Hi, I'm currently working as a Software Developer at IBM and I have over 2 years of experience with C. I would be glad to help you. Would you mind giving me more information about your project? Please contact me Περισσότερα

$25 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8

5 freelancers are bidding on average $319 for this job

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.8
jankoscinski

Hello, although I don't speak Korean, I've spent last 6 months developing a game engine for 2D MMORPG game, so I think I've got the exact skills you seek. Please specify more details about the work needed to be done. : Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
SonghanStar

Hello, I am really interested to work on this project. I have over 5 years experience for game development with c++. I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0