Ακυρώθηκε

Fix a software, showing error when running.

Hello,

I've got a desktop software and it's showing error when running, it was working fine before. I want you to fix this. Not sure if it's C++ program or C#, but there is dll files in the folder. Budget is $6. Need it done asap.

Thanks

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: error handling linux script files, open source software modify files, convert files mp3 program free, loading native dll program, software generate files extension pgp, fix files dreamweaver compatibility check, software upload files multiple file hosting sites, merge text files file program, source files dll, create set files vbnet program, files free program, software convert exe dll, program fix files 2005, sample code change tags mp3 files vbnet program, software m4p files

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 181 αξιολογήσεις ) bangkok, Thailand

Ταυτότητα Εργασίας: #11809256

1 freelancer is bidding on average $5 for this job

$8 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
bhaskarcdhary

I will be surely fixing it though, my proposal might not be so convincing because I am new here and have no ratings/reviews. But I can still have a good rating and portfolio, if I am awarded this project. That's why I Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0