Ακυρώθηκε

Delete all Inventory in Multichannel Order Manger

We need someone familiar with Multichannel Order Manager (M.O.M.) to figure out a way to delete all inventory and customers so that we can go back and add everything new. Please only respond if you have a understanding of how to do this task.

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: convert-database-new-add-page, php delete edit add, virtuemart add cart button respond, manually add customers oscommerce, component php provide ajax table delete edite add, zencart add customers bought, add customers admin, add customers zen cart doesnt add customers, add customers extra fields oscommerce, zen cart add customers field, script delete line add line, zen cart add customers, add sort order featured products, php inventory order

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12009894

2 freelancers are bidding on average $224 for this job

hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

$198 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
aanvikm

Hello Sir, I am familiar with MOM and should be able to help you out with deleting inventory and customers details. Thanks Aanvik

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
rockoct7

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.6