Ακυρώθηκε

VB To C# Converter

I need a VB.Net to C# converter using the Roslyn SyntaxVisitor

The converter needs to be intelligent to generate the best c# equivalent not just the literal translation.

It needs error handling / reporting, also needs to preserve the comments and documentation with the proper formatting and pre-processor directives, I'd also like an option for ignoring comments / preprocessor

I prefer the code be written in C# but i'll accept VB as well

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VB.NET

Περισσότερα: telerik c# to vb net, telerik c# to vb, c# to vb.net telerik, c to vb.net, c to vb net, c to vb, hire a programmer to convert c# project to vb net, c to c, c to c convertion, c to android, c android vb net web service problem, student management system project vb documentation, converter vba para vb net, converter vba para vb net, converter software vba vb net, converter python para vb net, proper formatting dialogues, proper formatting dialogue, proper formatting dialogue book

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11778231

18 freelancers are bidding on average $598 for this job

$777 AUD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.9
TechNamrata09

Dear Sir, # I am Microsoft Certified Solutions Developer Please check profile for more : https://www.freelancer.com/u/TechNamrata09.html Warm regards from TechNamrata09!!, I am preferred freelancer on this website Περισσότερα

$736 AUD σε 15 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.1
narendragautam

Hi, Please provide existing vb source code. i will convert it to vb.net, that why bid $250. thanks Narendra

$250 AUD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.0
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
hmezaA

Hi, I'm an expert because of my experience since 1982 as a programmer, I can send my resume by Freelancer chat, please contact me for details.

$475 AUD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
rahimc4d

Hi, This is an excellent and interesting project. I will love to work in this. I am a c# developer for around 7 years. And I have clear understanding of vb as well. Please initiate a chat and discuss in details. Hope Περισσότερα

$1333 AUD σε 45 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
rkwst

Dear Sir/Madam, We can start immediately RK Websoft Technologies is a software designing and development Team. We are having very experience, enthusiastic and talented team with more than 5 years of experience on .N Περισσότερα

$611 AUD σε 18 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
rsharma583

I read your requirement and thinks best fit for this job. I am an experienced .net developer.I will provide you fully converted code from VB to C#. I have strong knowledge of c#. Will provide you quality of work.I wil Περισσότερα

$755 AUD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
$277 AUD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
marketiplace

We have 8+years work experience in .NET,FLASH,C#,Linux,Visual Studio2010,Joomla,ASP,Javascript,Java,PHP,Python,Prestashop, MS access,SQL,Shell script,XML,moodle,AJAX,CMS,HTML,Drupal,SEO,CSS,wordpress,Bootstrap,Photos Περισσότερα

$333 AUD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
saifwsm

A proposal has not yet been provided

$277 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dipasha1980ghosh

Sir,We are team of professional experienced(More than 5 years)developers who works in web based technologies like ASP.NET,PHP and Graphic [login to view URL] we want to continue business with you for long terms that is why we Περισσότερα

$333 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hcmarceb

I have been working as VB to C# translator and doing refactoring works. I also have a master degree in artificial intelligence.

$444 AUD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cheapgetcode

I can do [login to view URL] u need?

$616 AUD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ansonissac

A proposal has not yet been provided

$666 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw6999785vw

I Have 15 years of experience on Microsoft Technologies. I am Microsoft certified technology specialist.

$666 AUD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pidhadiyakishan

HI, I have 3 years of working experience as .Net developer. I have converted many vb application to c# application and i am providing support too.

$888 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ngohieutruong

A proposal has not yet been provided

$777 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0