Κλειστό

Convert Excel Macro To Excel Add in

I want to convert Excel macro to a Excel Addin but as a exe Software so i can sell it.

Requirements :

1- convert Macro To Add-in

2-covert Add-in to software.

3- software can be installed on windows .

4- the software should be protected by licence key.

5- the licence key can be worked on only one PC.

Regards

Gehad

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, VB.NET

Περισσότερα: macro to convert excel, excel macro convert google, excel macro convert cidr, openoffice calc excel macro convert, excel macro convert html text, excel macro convert delimited files, excel macro convert txt file xls, excel macro convert pdf excel, excel macro convert tab text file, excel macro convert columns rows, vba macro convert excel xml unicode support, excel macro convert text number, excel macro convert text file excel, convert excel macro standalone, convert excel macro perl, convert excel add excel vba, add word special char excel macro, excel macro convert xls txt, excel macro convert chinse unicode, convert excel vba macro standalone application, access macro convert excel, convert excel 2000 excel 2007 macro, excel macro convert address octets, macro code convert excel xml, convert excel macro access macro

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Cairo, Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #12180052

20 freelancers are bidding on average $215 for this job

Iamtuheedakram

Hey i can convert your macro to Adin and adin to software and that will be protected by key. i have more than 3 years of work experience in this field. i always ensure quality work to my clients. if you have any quer Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
huypq5

I can make the software with all function as you want. It include activation code base on hardware id so it only run on one computer.

$155 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.1
diorisaguilar

I have worked creating AddIn's for Excel where they are installed through an installer application. I can make this AddIn to work for Excel in 32/64 bits. The licensing can be acchieved by using the MAC address of the Περισσότερα

$240 USD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
duyld8x9

I have extensive experience in systems programming for more than 10 years. I have a deep understand about windows internal, windows core. I also a cracker, reverser, you can check my profile to review some crack projec Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
$50 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
valentine8

please send me a files for review

$277 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
Agiletechstudio

Greetings! A team of Professional ASP.NET experts are at your service to provide you the best quality work in time and within budget. We are Proficient in: Asp.Net, C#, Asp.Net-MVC, SQL Server, Web APIs, Web Servic Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
evrimdemir0

Hi, I would say 70 usd for that. Lets see what other freelancer will say. We can discuss. Best, Evrim

$77 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
ITWisdomWang

I have a lot of experience in developing tasks by using c#. I can have done in defined time so that it makes you satisfy. I hope you outsource to me, thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.8
ksshah123

We are the leading young professional software development organization having extensive technical expertise and knowledge in developing, managing, optimizing and customizing software’s both in Web and Desktop Applicat Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$194 USD σε 6 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
dilshadbukhari

I have more than 5 years experience in PHP programming and well versed in open-sources / Framework like Codeigniter , OpenCart, Wordpress and other Web solutions . My strengths are web development, PHP, ajax, CSS, HTML Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.4
DenisUstugovUA

I'm ready to begin. my specialization is to create add-in for exel, word and others programs via api

$40 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DTechs

We have over 10 years of programming,having programmed extensively in C++C#,MT4,Java, C,VB, AI, Excel programming etc and many more languages. Ability to consult and Program to clients need and ensuring deadlines(Si Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
visualstudios

Hi. I am a macro expert. I can write macro for web browsers. I will do this project for you in 1 day

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
nlabstech

I am willing to accept your requirement. Already I have worked with same requirement. You can share your requirements. I will submit my proposal with detailed scope of work, sample pages, flow of site, etc with time Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhavinpokiya

Hi there, I’d like to be considered for this project. I’m a software developer with a strong background developing projects like All Lines Insurance Suits, Online Shopping, Library Management System, WCF services fo Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0