Κλειστό

Convert Excel Macro To Excel Add in

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $212 γι' αυτή τη δουλειά

Iamtuheedakram

Hey i can convert your macro to Adin and adin to software and that will be protected by key. i have more than 3 years of work experience in this field. i always ensure quality work to my clients. if you have any quer Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.1
huypq5

I can make the software with all function as you want. It include activation code base on hardware id so it only run on one computer.

$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.1
duyld8x9

I have extensive experience in systems programming for more than 10 years. I have a deep understand about windows internal, windows core. I also a cracker, reverser, you can check my profile to review some crack projec Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
diorisaguilar

I have worked creating AddIn's for Excel where they are installed through an installer application. I can make this AddIn to work for Excel in 32/64 bits. The licensing can be acchieved by using the MAC address of the Περισσότερα

$240 USD σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.8
gentleman19881

Hello! I read your description carefully. I have confidence about your project because I have rich experiences in C, C++, C#, java, Excel Addins and so on. Please feel free to discuss with me. If you give me a chan Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
Agiletechstudio

Greetings! A team of Professional ASP.NET experts are at your service to provide you the best quality work in time and within budget. We are Proficient in: Asp.Net, C#, Asp.Net-MVC, SQL Server, Web APIs, Web Servic Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
valentine8

please send me a files for review

$277 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
$250 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
evrimdemir0

Hi, I would say 70 usd for that. Lets see what other freelancer will say. We can discuss. Best, Evrim

$77 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
ITWisdomWang

I have a lot of experience in developing tasks by using c#. I can have done in defined time so that it makes you satisfy. I hope you outsource to me, thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.8
ksshah123

We are the leading young professional software development organization having extensive technical expertise and knowledge in developing, managing, optimizing and customizing software’s both in Web and Desktop Applicat Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.6
$50 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
dilshadbukhari

I have more than 5 years experience in PHP programming and well versed in open-sources / Framework like Codeigniter , OpenCart, Wordpress and other Web solutions . My strengths are web development, PHP, ajax, CSS, HTML Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.4
DenisUstugovUA

I'm ready to begin. my specialization is to create add-in for exel, word and others programs via api

$40 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhavinpokiya

Hi there, I’d like to be considered for this project. I’m a software developer with a strong background developing projects like All Lines Insurance Suits, Online Shopping, Library Management System, WCF services fo Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nlabstech

I am willing to accept your requirement. Already I have worked with same requirement. You can share your requirements. I will submit my proposal with detailed scope of work, sample pages, flow of site, etc with time Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$194 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
visualstudios

Hi. I am a macro expert. I can write macro for web browsers. I will do this project for you in 1 day

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0