Ακυρώθηκε

Computer Architecture project (Long term)

I need a computer scientist who has experince in hardware, computer architecture

Please design a pipeline structure ( computer architecture ) and answer questions.

Details are in attached file.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: architecture and design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) istanbul, Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #9892313

11 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $16/ώρα για αυτή τη δουλειά

$12 USD / ώρα
(89 Αξιολογήσεις)
6.3
kingch91

Hi brother, see if you have awarded my the day we talked it has been completed at this time... Now i am again saying give me 45$ and award me, i will complete it and send you by friday Please understand, dont wa Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.3
mdakteruzzaman

Hi, I have been working as IT consultant and Software Architect more than 10 years. I became OCP, CCNP, RHCE 3 years back. Earlier I completed B.Sc. Enng and M.Sc. Engg both in computer engineering. Hire only tech Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.6
$15 USD / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.4
SqUa11

Hello, Thanks for your invitation. my name is Mohamed Alaa. I have 6 years experience in the field. I was checking my ability to do the project and would like to discuss some point. contact me for more details. R Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.2
sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters student studying in UWE. I have the experience of coding in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experience o Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
bchandra1955

Professional CS domain engineer from academic institute with 39 years of experience can help you ...................for 10 hours/week of guidance , programmings , and writing final report

$40 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
faizankhalid89

Why experience in Computer Hardware is required?...................................................................................................

$8 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
atharbaig6167

Hi, I'm Electrical Engineer with specialized in Electronic and Embedded Systems. I have seen the task and I'm sure I can do this within your required time and budget. Please contact me for more details and discussion. Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
pascalcoders

Hello sir, i have experienced in programming since 1997. have been working in many aspect of programming (database programming, internet programming, hardware programming etc...) please consider me. i will not Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
mohamedabulnass

Many projects of this type - which was fully working - I made before using Quartus software for MIPS and SRC Processors

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0