Κλειστό

Shell Script

18 freelancers are bidding on average $29 for this job

$25 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
djuranovski

Hi, please take a look at my previous jobs here and you will see that i have a lot of experience in automating tasks. I love automating scripts and guarantee that you will be happy with outcome if you chose me for t Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
notgreen

Dear Sir I write often expect script ,managed by wifi ap,linux server ,and other. my sample ,ssh in expect script: root@cacti:~/scripts/wifi# ./[login to view URL] [login to view URL] root admin123 "date;df -h;date" >>[login to view URL] Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
$55 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
greendesertweb

Hi, I have been experienced as linux server admin and worked with shell scripting as well. Designed scripts for automation with backup, monitoring and required scripts. Please let me know the if i can work for you. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
cihanaydogdu

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjana1892

I have 3years of experience in Unix shell scripting. I have developed shell scripts to run on both Unix and linux servers and also Integrated with sql scripts.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
whosham

I'm Red Hat Certified Engineer CCNA Routing & Switching(200-120) . strong knowledge in UNIX and Linux systems administration I wrote many automation,optimization,installation and Validation Bash Shell Scripting that Περισσότερα

$22 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
bdlinux27

Hi mate, I have more than 8 years of experience on Linux administration and system security administration. I hope you have seen my profile. currently i am employed as Enterprise network security administrator o Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shpr0t

Hi i can help you !!! please show me script .

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.6
phdenis40

Hello, I'm interested by your project but could you please give more details? Some words about me, I'm an Electronic & Computer Science Engineer who has graduated in 2003. Since I've graduated, I worked for Aerospa Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ausprofreelancer

Hello I can help you to create/modify the script to work with expect as per your project details. I do have extensive experience with shell scripting and have created many scripts using expect directives. If you wo Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waheni

I am experienced network and system admistrator Let me do this task i can do it now ******************************************** ********************************************************************************** Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
whatuwantmetodo

Hello, I have 7 years of experience as system admin. So have written many scripts. I have used expect package also. So I can finish this job in one day if your command set and order is ready. As you want output of Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jealcori1975

I have wide knowledge in shell script programming. I'm interested on shell script solution developement.

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yanyingwang

Hello, I'm good at shell script. Please check out my github to ensure my skills. [login to view URL] [login to view URL]

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0