Κλειστό

Shell Script

I need to run some commands in a remote hosts, get the output, do something or continue and i want to automate the task with expect. I have the code to generate the command line, but i need to integrate it with expect.

Δεξιότητες: Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή

Δείτε περισσότερα: script shell flv, script shell scanning list, ffmpeg command line script, openoffice macro script shell, check file script shell, generate project command line, express script shell, gmail command line script, script shell gsm modem, command line interface script, inventory script command line, add lines script shell, script shell

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Uberlandia, Brazil

ID Εργασίας: #12179368

20 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $28 γι' αυτή τη δουλειά

zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
$55 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
djuranovski

Hi, please take a look at my previous jobs here and you will see that i have a lot of experience in automating tasks. I love automating scripts and guarantee that you will be happy with outcome if you chose me for t Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
greendesertweb

Hi, I have been experienced as linux server admin and worked with shell scripting as well. Designed scripts for automation with backup, monitoring and required scripts. Please let me know the if i can work for you. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.1
notgreen

Dear Sir I write often expect script ,managed by wifi ap,linux server ,and other. my sample ,ssh in expect script: root@cacti:~/scripts/wifi# ./send_cmd_to_ap.sh 10.1.1.88 root admin123 "date;df -h;date" >>tst.log Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.1
whosham

I'm Red Hat Certified Engineer CCNA Routing & Switching(200-120) . strong knowledge in UNIX and Linux systems administration I wrote many automation,optimization,installation and Validation Bash Shell Scripting that Περισσότερα

$22 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
jayanta25

Well, expect is a better option than auto ssh. I can do this for you. Do let me know when to start. thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjana1892

I have 3years of experience in Unix shell scripting. I have developed shell scripts to run on both Unix and linux servers and also Integrated with sql scripts.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cihanaydogdu

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DobrescuMihai19

Hi. I have good expertise in Shell Scripting, using either the "Bourne-Again Shell" Script ("bash") under "Cygwin", or the "Microsoft Powershell" and the "Microsoft Disk Operating System Batch Files". I a Περισσότερα

$15 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bdlinux27

Hi mate, I have more than 8 years of experience on Linux administration and system security administration. I hope you have seen my profile. currently i am employed as Enterprise network security administrator o Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shpr0t

Hi i can help you !!! please show me script .

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.6
phdenis40

Hello, I'm interested by your project but could you please give more details? Some words about me, I'm an Electronic & Computer Science Engineer who has graduated in 2003. Since I've graduated, I worked for Aerospa Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ausprofreelancer

Hello I can help you to create/modify the script to work with expect as per your project details. I do have extensive experience with shell scripting and have created many scripts using expect directives. If you wo Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waheni

I am experienced network and system admistrator Let me do this task i can do it now ******************************************** ********************************************************************************** Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
whatuwantmetodo

Hello, I have 7 years of experience as system admin. So have written many scripts. I have used expect package also. So I can finish this job in one day if your command set and order is ready. As you want output of Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jealcori1975

I have wide knowledge in shell script programming. I'm interested on shell script solution developement.

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yanyingwang

Hello, I'm good at shell script. Please check out my github to ensure my skills. https://github.com/yanyingwang/bash_scripts/tree/master/tools https://github.com/yanyingwang/shanghai-tools/tree/master/kit

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0