Κλειστό

Create PDf from HTML, Store it in Database, Use Windows scheduler to email, Execution of SQL Job

I have the following requirement:**

****Job Section 1:**

a. Create an ASP page which creates a HTML document which is shown on the screen. The screen to have "Create PDF" button, "Create PDF and Mail" button and a "Save" button

b. When the user clicks on the "Create PDF" button, the displayed HTML page should be converted into a PDF file.

c. When the user clicks on the "Create PDF and Mail" button, the displayed HTML page should be converted into a PDF file and the PDF should be mailed to an email ID, input by the user.

d. When the user clicks on the "Save " button, the PDF and HTML files should be saved in a database with the file path.

**Job Section 2:** A Windows scheduler executes a .asp file and sends the formatted html or stored procedure output in the body of the mail and also as a PDF and HTML attachment. The PDF and HTML should be stored on file server with file path and reference stored in a table, and option2 saved in the database with a reference number.

**Job Section 3:**A SQL Job executes and sends the formatted html or stored procedure output in the body of the mail and also as a PDF and HTML attachment. The PDF and HTML should be stored on file server with file path and reference stored in a table, and option2 saved in the database with a reference number.

Ικανότητες: Μηχανολογία, Microsoft, MySQL, Διαχείριση Πρότζεκτ, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, SQL, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: sql pdf files, sql pdf file, job reference page, execution table, c scheduler, windows store, save pdf, execution, database html sql, create pdf file, path pdf, sql server attachment, create script windows, sql server save html email, sql create script, html table save, windows attachment, asp save file server, html create table, create table html, html displayed, asp create pdf, Pdf requirement, pdf file database, save html sql database

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mumbai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #3724475

8 freelancers are bidding on average $140 for this job

vw1621783vw

See private message.

$102 USD σε 14 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
6.0
dotnetguru14

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.6
pmndesai

See private message.

$127.5 USD σε 14 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
EspressoLogic

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
usmanehsan

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
3.9
obelixsolutions

See private message.

$127.5 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
erpoojasharma

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
mumairrvw

See private message.

$85 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0