Κλειστό

Order Processing / Production Planning for Bakery - MS Access

40 freelancers are bidding on average $615 for this job

Prashantskin

[login to view URL] I have gone through your project requirements. I will develop your application in Access. I will build a production scheduling system with order input, inventory tracking, production planning, etc. My r Περισσότερα

$444 USD σε 5 μέρες
(493 Αξιολογήσεις)
7.2
fabest

Dear, we are Team of French + US. I checked your project description, and I confirm I can develop your program. I will focus on user friendly interface. As you can see I have very good rate, you can be sure I am ser Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.2
branislavm

Hi, This will be an interesting project to work on. Can you send me a workflow of the bakery (if you think I am the right person for this job)? We can go through details before we actually start the project. Than Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
6.9
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a database. I have 7 years’ experience designing and developing Access databases. I would approach your project by creating a draft Περισσότερα

$600 USD σε 14 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.5
fanninson45

INTRODUCTION We have done a similar project like this recently for a Canadian Sporting Organisation here https://www.freelancer.com/projects/php/Caspio-Developer/ SHOWCASE An experienced Microsoft Certified Pro Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.5
$444 USD σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.8
winnet21

Dear Sir, I read your project description I have experiences to do this project You please download a demo that i done at : [login to view URL] This softw Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.4
workerbee1974

My passion is building Access Databases. I have built well over 250 custom databases in the past 16 years. I have samples and more reviews at [login to view URL] I would create a easy to use Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.9
lavizsolutions

Hi, Kindly share me more details so that i can give you estimated time and cost. [login to view URL] tuition center management application, [login to view URL] For parents panel plea Περισσότερα

$5555 USD σε 100 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.0
alaeddindhahri

Hi, I'm a professional Ms Access developer with strong background in developing and implementing databases from scratch. I have read your project description and I'll be glad to assist you with whatever you need. I ha Περισσότερα

$350 USD σε 5 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.1
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in Access and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Access. [login to view URL] Περισσότερα

$400 USD σε 9 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.1
VladimirLilenko

Hello, dear sir! I have registered on the forum not long ago and I have yet completed projects to www.freelancer.com. I am ready to carry out your project in the minimum price and in the shortest possible time and wit Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.2
VBAWhizz

Hi, I have been designing Access database for the past 20 years and can develop in all versions, including the latest one. I have done many database that include calendars, scheduling and inventory. I have recently b Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
papon13

Greeting! My Name is Noor All Safaet and expert in Software and Web Development. I would love to have the opportunity to discuss about your project with you. 3.5+ years of experience as Web, Software and Database De Περισσότερα

$750 USD σε 25 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
crypthne

I have bachelor and master degrees in IT. My Primary skills include Java, Python, VB/.NET, ArcGIS, and PHP. Also database skills include MS Access, MySQL, and Oracle. My Other skills include server and network administ Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
$361 USD σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
SergeyKyiv

Greetings! My name is Sergey Murzin, I'm from Kyiv, Ukraine. I have 20 years experience with MS Excel/Access/VBA: databases, finance, statistics, accounting, CRM etc. Any code I provide is well structured and Περισσότερα

$295 USD σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
hinahanif15

Greetings, I am interested in doing this job. I am BS-CS graduate and knows Database programming as well, because of which I can do this task with ease. Have worked on Orcale, MS- Access and MySQL. Please do give m Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
itbarduga

Hello, Myself Barduga, I have expertise in MS Access design and development. I have developed many databases that also uses all the options available in MS Access such as Switchboard, Forms and Reports. Please feel Περισσότερα

$300 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6