Ακυρώθηκε

Migration of Sybase ASE to SQL Server -- 2

Migrating DB from Sybase ASE to SQL Server (about 100MB).

Sybase ASE version is 12.5 , and MS SQL Server version is 2012.

Description:

1. Use Microsoft SSMA for Sybase or others .

2. Modifying the Target Database and Schema

a. Convert Schema

b. Synchronize with Database

c. Migrate Data

d. Migration of Adhoc Statements

Δεξιότητες: SAP, SQL

Δείτε περισσότερα: radius server sql backend, online server sql crack

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) New Taipei City, Taiwan

ID Εργασίας: #12184288