Ακυρώθηκε

Migration of Sybase ASE to SQL Server -- 2

Migrating DB from Sybase ASE to SQL Server (about 100MB).

Sybase ASE version is 12.5 , and MS SQL Server version is 2012.

Description:

1. Use Microsoft SSMA for Sybase or others .

2. Modifying the Target Database and Schema

a. Convert Schema

b. Synchronize with Database

c. Migrate Data

d. Migration of Adhoc Statements

Ικανότητες: SAP, SQL

Περισσότερα: freelancer server sql reporting services, convert access data file sql server using bids, convert blob data sql server, synchronize sql server sql server, load pdf file sql server sql, check sql password sybase, radius server sql backend, sql password sybase, online server sql crack, aspnet synchronize sql server sql express, migrate data sql server using, save image sql server sql, sql anywhere sybase dba password lost recover, sample windows mobile application server sql, tenfore client server sql server databse

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) New Taipei City, Taiwan

Ταυτότητα Εργασίας: #12184288