Ακυρώθηκε

Microsoft Access Report -- 3

Please download the database access file from following dropbox link .

[url removed, login to view]

I already finished 80% of the project . I need to hire freelancer for the Question 3 Part B and Question 6 microsoft access creation . As it's very small work . i am not looking to pay a lot for it . Please make sure to read the requirement . I need the work to finish within 6 hour's as soon as you take the project from me . Have a Good day !

Δεξιότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft Access, SQL

Δείτε περισσότερα: hire freelancer hour, hire microsoft word freelancer, microsoft project report access, hire freelancer access, crystal report access 2000, jasper report access, microsoft crm freelancer, hire freelancer asterisk

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 15 αξιολογήσεις ) Melbourne, Australia

ID Εργασίας: #11803775