Ολοκληρωμένο

Exchange expert

I wish to store all inbound or outbound domain wide emails into a separate SQL database from where business logic and handling can be used to process the mails.

The original emails are still delivered to "normal" mail clients like outlook.... but my web team will have access to the SQL table to apply business rules.

Ικανότητες: Microsoft Exchange, SQL

Περισσότερα: sql expert exchange, sniffer exchange mail, send outlook exchange mail using vbnet 2005, clone site expert exchange, script similar expert exchange, exchange mail sniffer, scrape expert exchange, exchange mail junk mail, expert exchange clone, mssql access expert exchange, exchange mail gmail spam folder, seo link exchange mail ids, 150 mail clients, expert exchange script php, mail clients hotmail

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 18 αξιολογήσεις ) Fort Lauderdale, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12029726

Ανατέθηκε στον:

benji0522

I can do anything with exchange...Years of experience on ews api and transport agent api....................................................................

$1500 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.1

10 freelancers are bidding on average $2364 for this job

mk73rc

Hi, Here you are with ex Microsoft employee who is working on Exchange from the last 16 years, I and my team take exclusively Exchange, Office 365 & SharePoint projects. We have completed 150+ such migrations in t Περισσότερα

$2400 USD σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.3
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.8
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
AliSafder

Let me know how you setup so I can plan accordingly. I can work on it. Let me know when to start? I have over 8 years of experience in Databases like Sql Server, Oracle, Microsoft Access and MySQL, Program Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
toseef3

Dear Sir, Hope you are doing well, My name is Toseef I have extensive experience in PHP, CI, Laravel, Javascript, jQuery, SCSS, AngularJS and HTML and I would love to have the opportunity to discuss your project w Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dkarataev

Hi, I can develop that domain wide email database storage. Please contact me for more details and samples of my work. I'm an expert Database engineer with 6+ years of MySQL, Elasticsearch, Redis, PostgreSQL and Περισσότερα

$2500 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gausselimination

I shall like to create for you an email exchange ........................................................................as per your business logic.

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
osypets

Hello! Your project is interesting to me and I want to discuss with you its details. I have a wide experience of system administration and integration of products of varying complexity. I represent the interests Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$2371 USD σε 26 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0