Ολοκληρωμένο

Convert a MS Access 2007 DB to SQL

Convert a MS Access 2007 database to SQL. The DB has about 25 tables, including relationships and some functions such as multiple entry fields, dropdowns etc.

Ικανότητες: Microsoft Access, SQL

Περισσότερα: sql microsoft access, ms access sql, microsoft access sql, sql microsoft, database microsoft sql, Convert a, access to sql, access sql, access functions, sql multiple tables, database convert sql access, convert access 2007 database sql, ms access template data entry, ms access standard data entry process, convert sql table access, convert ms access sql, convert ms access ms sql, convert db access exe, convert database sql server access asp, cocoa ms sql db, access data convert sql server, access convert sql, access project data entry sql table, access 2003 convert sql, access 2007 database

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Avoca Beach, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #7077645

Ανατέθηκε στον:

manhpham

Hello, Good day to you. I am SQL expert. I understand your requirements. I am willing to help you do this project right now. Please contact me. Thank you

$66 AUD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3

9 freelancers are bidding on average $141 for this job

truongnguyen86

Hello there, pls share me your Access database, i'm SQL guy man. Waiting for your feedback. Thank you

$200 AUD σε 5 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.8
vsprybhanu

Hi, Experienced MS Access VBA, VB6 and VB.Net Programmer. Expertise in Data Entry, Data Processing, MS Access, Excel and Programming. Read and understood your project description. I've excellent knowled Περισσότερα

$120 AUD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
prabakarm23

Greetings for the Day!!! I have 6 years of experience in .NET, VBA Macros, VB script,PS Script and VB creation with application like SAP, Internet explorer, Microsoft Outlook,PDF& Text files, MS Access and SQL Serv Περισσότερα

$166 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manishnagdew786

Hello Hiring Manager, Greetings of the day! I’m a Web Developer from India who is specialized in WP,Bootstrap,WooCommerce,OOPS,MVC,Apache,HTML,CSS,AJAX,JSON,Theme/Plugin Customization,Responsive Design,HTML5 Περισσότερα

$188 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BestContentTeam

Hello, I am experienced in SQL and MY SQL projects and can provide top-notch quality work within short deadline. Please ping for sample. Thank you

$50 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
savisaar2

I am ready to begin!

$167 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adinathsangale

A proposal has not yet been provided

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
codeblockinfo

We have 7+ years of experience in Databases like MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL , Oracle, MongoDB etc. We can convert this database for you for sure

$155 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0