Σε Εξέλιξη

SEO on page optimization for Magento

Ανατέθηκε στον/στην:

mikehurley

We did many magento website SEO for references check our reviews PHASE: 1 – KEYWORDS AND WEBSITE ANALYSIS [url removed, login to view] research [url removed, login to view] of Keywords Search Global and Local Volume [url removed, login to view] Document type Analysis Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(1821 Αξιολογήσεις)
9.4

28 freelancers are bidding on average $141 for this job

Gamit

Hi, 100% improvements guaranteed in Google for your website and keywords! Please check the PREVIOUS WORK EXAMPLES and improvements that our clients have at: [url removed, login to view] Περισσότερα

$199 USD σε 14 μέρες
(1538 Αξιολογήσεις)
9.7
Pratishtha

Hi Sir, I'm Pratishtha- I increase ROI for my clients by perfecting their online presence and boosting their Google rankings through organic, white hat SEO. Simply put, I can boost your rankings. We fully aware a Περισσότερα

$123 USD σε 30 μέρες
(469 Αξιολογήσεις)
8.5
weblinkbuilding

Hello, We are one of the leading SEO Internet Marketing Company in India. We can rank your website on first page and can improve your website’s organic traffic by doing white hat SEO. As all know SEO is an ongoing Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(579 Αξιολογήσεις)
8.3
seoleader1

Hello!! My name is Tarun kumar. I’m a freelance SEO consultant and I have helped many businesses get more visitors to, and make more sales from, their websites. My knowledge, skills and experience can help your busi Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
8.1
SRajpurohit

Hello there, We are a Digital Marketing & Web development & designing company since 5 years. Frankly Speaking , We do All On-page Activity All Off-page Activity Good amount of link building Managing PPC Campaig Περισσότερα

$206 USD σε 30 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.5
xyzseo

Hi, we read the requirement and find that in ON page we will suggest you all issues and after that we will fix the issues to make the website SEO friendly. • In On page we provide various services in 2 phases. Περισσότερα

$50 USD σε 10 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
7.0
clicksubmit

Hello! Thanks for posting this project, If you are looking to increase your rankings in the search engines and get more traffic to your website to increase your revenue, then I can help. Why continue losing Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
7.0
Znstechnologies

:: 100+ Clients with 100% satisfaction :: Hello Sir, Greetings from ZNS! How we are best? We have passed SEO Level 3 and Wordpress Exam with Good marks, So we have Good Knowledge about SEO. We have good e Περισσότερα

$64 USD σε 30 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.1
designcreative1

Greetings Thanks for posting the task. I read your description and can help you optimize speed of Magento shop. I CAN START THE TASK IMMEDIATELY >>>> Project Implementation Kindly share your Magento sh Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.8
sandyagg

I checked your requirement completely. I will promote your website with white hat internet marketing techniques to bring more clients/traffic and quick first page ranking. Additionally, I speak/write perfect English. W Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.7
csantra47

I want to give you white hat methods using SEO every day update report and result 1) on page and off page optimization 2) social bookmarking 3) link building 4) Blog Commenting 5) Article Submission + Article w Περισσότερα

$130 USD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
linkgit

Hello sir, I read your project requirement and ready to work for you. current your website is 64/100 we will optimized it b/w 80-90/100. I will fix other errors too and make your website search en Περισσότερα

$80 USD σε 30 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
5.9
ogrelogic

Hi, We are on Top so you can find us easily " best smo company in Texas"/"best smo services in Texas"/"smo services in Texas"/"smo services in Austin" on [url removed, login to view] My name is James with OgreLogic, we are an onli Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
SUASb52

I am professional Joomla, Magneto, Prestashop and Wordpress developer & Designer. I have good knowledge and experience in it. I will complete your project according to your requirement. you can check my reviews and rat Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
allin1seo

Hello, i can help you gain more clients/customers. I can do seo for your website, i can give you free tips if you message me.

$50 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.6
MWasimAshraf

Respected Sir, I am SEO manager and have 7 year of experience in SOE. I have successfully ranked up too many websites on Google search within a short period of time. I always use updated tools and latest techniques Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
mithusamsukha

Dear Client, I’ve carefully gone through your job posting. I ’m an expert Search Engine Optimizer with more than 2+ years experiences of both “On-Page” and “Off -Page” SEO. I am very much interested in your project Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.4
AussTech8

Thank you for allowing me to place a bid on your project. I have very good hands on experience in working with the LAMP stack especially with PHP frameworks such as Smarty, Codeigniter, Yii, Zend, Symphony, CakePHP Περισσότερα

$66 USD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.3
mamun3927

hi, I read your job descriptions and able to complete your on page seo in your site. You know on page seo is the main part of [url removed, login to view] your on page part is not strong then your off page seo not give you the best result o Περισσότερα

$100 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
navjootkaur

Dear Hiring Manager, I am more then 4 years experienced in WEB-DESIGN / GRAPHIC-DESIGN / WORDPRESS /Magento/Joomla Adobe-Photoshop / corel-draw / PHP /Bootstrap/ PSD-TO-XHTML / PSD-TO-HTML / MYSQL / CSS / HTML / HTM Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0