Ακυρώθηκε

I would like to hire a Ruby on Rails Developer

It's about implementing some features in a back-office that supports an App and its API. the database is MongoDB

Ικανότητες: Ruby on Rails

Περισσότερα: ruby on rails developer for hire, hire ruby on rails developer india, hire ruby on rails developer, hire ruby on rails developer toronto, hire a ruby on rails developer, ruby rails developer skype, ruby rails developer adult site, ruby rails developer needed, ruby rails developer, ec2 ruby rails developer resume, ruby rails developer kolkata, ruby rails developer getafreelancer, average rate ruby rails developer freelance, ruby rails developer obe, facebook developer ruby rails argentina

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Madrid, Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #12188664

31 freelancers are bidding on average €616 for this job

ycbTR

Hi there, I would like to work for this project. I am Software Engineer and professional full-stack Rails developer for more than 5 years. I am going to implement this project from ground according to your specific Περισσότερα

€444 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.9
krunalcp

Hello, We are Softices. Our client testimonials represent our success. We have 10+ years of experience with software architecture and development. We are a team of experts working together to provide solutions to ou Περισσότερα

€711 EUR σε 5 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

€773 EUR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.2
vijaychouhan

Hello, I am Ruby on Rails, API, MongoDB developer. I am having 5+ years of experience. Looking forward to your response. Thanks Vijay

€555 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.9
pipedev

Hi, I am Elton, a web developer with 10+ years of experience. I've worked for big companies, (10 years at [login to view URL] [login to view URL]) founded a startup as a CTO [login to view URL], where i was a developer and also lead a team o Περισσότερα

€666 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

€777 EUR σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
vw7331555vw

Hi, I am a full stack (back end + UI) Ruby on Rails developer with 5+ yrs experience in web development. Working as a full time direct Rails freelancer. Please view my profile to have a look at projects that I h Περισσότερα

€555 EUR σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.3
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€773 EUR σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
hiteshkanwar

Hi, I am looking for a good opportunity as a developer in Ruby on Rails. I have almost 7 years of experience with Rails development, among other technologies. I have experience working with the following technolog Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.9
readerzxy

Hi, I read your job post, I have more than 5 years of experience in web development, currently I have been working on Ruby on Rails for more than 2 years now. I have full command on front end including Bootstrap, SA Περισσότερα

€600 EUR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.3
thiyagarajannv

Dear Client, I'm a Ruby On Rails, PHP Developer with 9+ yrs of experience on RoR and PHP, and I'm very interested in your job post. I have been working for various US/UK Based clients (Happy to give references) a Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
bizviz318

Hello, I have read your job description carefully. I have done similar project before and well experienced with Ruby on Rails - [login to view URL] I am looking forward to discussing details soon. Regards, Serg Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
acnastudios

We are a ruby developers, you can see our last client and our portfolio on [login to view URL] We have a 100% on google test (page insight) We work with wakatime reports, videos and heroku plataform

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
ishankw3villa

Dear Client, Thanks for your job post! I am new to freelancing but not in work. I have gone through the job description of developing Ruby on Rails site and I have got an overview of your requirements properly af Περισσότερα

€555 EUR σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with proposals :)! We have been developing/maintaining various web applications in Rails. Mostly these applications are hosted on clouds (AW Περισσότερα

€1111 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4
quyetdao

HI, I'm COlin I have more than 4 years working with Ruby and Rails. I have experience working with no-sql db like Mongo or Redis. I love working with it, simple, easy, flexible and no strictly constraint as Ruby Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
infiline

Hello, I have been working as Agile software developer and consultant for 10 years. During this period, I have extensively worked on Ruby on Rails and other technologies like NodeJS, HTML5, AngularJS etc. About my Περισσότερα

€388 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
kapils92

Hello, I have well experience in building web applications, enhancement, fix bugs, maintenance and deploy. I have 6.7 years of good experience in Ruby on Rails Designing & Development. I do have full time workin Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
XyalgoTechnology

Hi, My name is Deepak. I've 6+ years of development experience and have been working with Ruby on rails from 3 year. Qualifications: 1. 7 years of development experience 2. 5 years of MVC experience 3 Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akkikaru05

Hello Sir, I am Full Stack Web Developer with 5 years of experience in Web Technologies like Ruby on Rails, Angular.js, Node.js, PHP, CodeIgnitor, Laravel, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, jQuery etc. I have worked Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0