Κλειστό

Re-write my CV

28 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $34 γι' αυτή τη δουλειά

ColbySlater

"If you want to grasp the attention of the hiring manager from the very moment he looks at your resume, you need to provide the quality they want and expect. A poorly done and unattractive resume might hit the trash. A Περισσότερα

$83 USD σε 4 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.6
bima022

Hello! I am a qualified and experienced writer whose written several compelling and precise resumes, cover letters and personal statements. When writing a resume, I consider your work experience, education. I will also Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.2
DdHardy

Hi, If you are interested in a job, you want to be able to hold the attention of the personnel manager. With a well-written resume, you can open doors and get on your way to a successful career. I can create a compell Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.2
$50 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.2
premiumwriters12

I am a professional writer, editor and proofreader with years of experience. Why not hire me? I can write in various niches. Among my services include: research papers, articles, essays, power point, term papers among Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.0
$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
topacademics

A proposal has not yet been provided

$50 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.4
$50 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.5
designsmaker0

Hi, I can do it.I am Expert in This Field.I am here to help you so please message me once.i will give you draft asap . I believes passionately in the power of a well-executed Creative Concept. put all efforts pos Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
iddareen

I am a professional freelance writer available to assist you 24/7. I am responsible, hardworking and conscientious writer who is ready to help you where I can. My vast experience in this field pushes me to focus on qua Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.4
msaad308

Sir! I am a professional freelancer with an experience of 2 years work on FIVER.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AnkitGarg2016

I am an expert in resumes and design technologies. I have transformed multiple websites, softwares, and resumes into latest format which are visually appealing and grab immediate attention.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EVOHRCG

Good afternoon, Recruiters spend between 15 – 45 scanning a resume. Scanning for particular things that say “I should call this person”. I know this because I am a recruiter with 10 years experience. I'd be interest Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Vhmar

I am having more than 7 years of experience in US Staffing/Recruitment industry with strong in MS word, MS excel, MS PowerPoint and Internet skills. Following are few highlights of my roles and responsibilities: Re-wr Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MedIntellego

Good Day! I am Marianne from MedIntellego®, a company based in Auckland, New Zealand. Amongst the services we offer, we provide proofreading and writing services for businesses, writers and students. Our team is com Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muditha88

Get a winning CV that employers will love

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohamednabil752

I can work on your project

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sindamkoushik

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ananya150

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0