Κλειστό

Do some data entry

6 freelancers are bidding on average $21/hour for this job

$22 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lilisyent

Saat ini saya memiliki waktu luang dan akses internet yang cukup untuk dapat menyalin informasi dari website yang dibutuhkan

$22 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$16 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
murizky93

Saya dapat menyalin informasi yang akurat dari sebuah website dan tidak hanya asal menyalin. informasi yang saya cari akan saya upayakan sesuai dengan kebutuhan anda. Saya jujur dan pekerja keras yang bertanggung jawab Περισσότερα

$24 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rubensalosa

saya bisa mengoperasikan software dasar seperti microsoft office word, excell, power point dan lain-lain sesuai kebutuhan

$22 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0