Κλειστό

Do some data entry

33 freelancers are bidding on average $118 for this job

$100 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.7
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.4
Atmospheread

My experience revolves around the areas of writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Blog writing,Excel, Data Entry, Data Analysis, Website writing , Thesis writing , Research work , Academic w Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
pranaliPM

Hello Sir/ Mam I am person you can rely on when it comes to proofreading and writing. I am proficient in English language. I enjoy reading and writing. If I lack at some point, I will make sure to work on it and enh Περισσότερα

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
garsenyan

I deal with data on a daily basis during the last 6 years. I have all necessary skills for proposed project completion.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
andreapiano3

Hello sir, I am a fresher looking for projects to build a reputation here on Freelancer.com. Depending on the amount of data to copy the estimated time for completing your project might vary.

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JoseDilan

I will work my best to give you the information you need for a low price. It is a project that I can handle and do to the best of my ability.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anazhays

Had experience in research and academic writing for more than 5 years now. Able to complete tasks given before due date.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Senihaergene

Hi, I am from Turkey but i currently live in USA. I have been doing translation and researching for years in several sectors including politics, tourism, psychology, legal and academic areas. I do researches fast and Περισσότερα

$120 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cncwebtech

Hi, Greeting for a day! This is Prashant, I am would like to work on your project as I have good experience in this field. If you want see my portfolio then I can provide more also. As per as your Project description Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nadiamirzaaa

Im currently studying Bachelors in computer science so I beilieve that Im very good with computers. I can assure you that your work will be done very efficiently.

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zebrasiva

I am into software and research industry for almost ten years. I am good in research and documenting. Hope creates a new journey of association.

$50 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hesham0

Hi. I read your project and I'm interested in, would you like to ask me any question .....................................................

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Araj1603

work assigned means you work is complete.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
McAmosade007

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anaalzamora

My services are copy typing, pdf to word, image to word, web searching, article rewriting, data entry and any kind of work related to searching and Microsoft word.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
riyadhroyal

Ive carefully read your job description. I have done in masters in business administration with 3 years banking experience...writing, re-writing, editing and proofreading and using MS office applications have all bee Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HabibKhanJoy

I am new but experience. I will sure that I complete your project [login to view URL] I have many free time.

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pradalicious

Hello sir, I would be delighted to be working with your company for the considered job data entry. I have a past experience of over 1000+ records of data entry with quality of work and error-free. I am looking forward Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0