Κλειστό

Do some data entry

25 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $91 γι' αυτή τη δουλειά

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.4
rejaulkarim1

Dear Sir/Mam, This is Tanbir Ahmed an expert virtual assistant from Bangladesh. As a virtual Assistant I’ve already finish some big project here with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eage Περισσότερα

$83 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
Araliyanga

Hi, I hope that I can do my best for this project. As you wish I will enter all the necessary information what you need and I will work hard for your satisfaction. Hoping for a good reply. Thank you. Araliya Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SHIN9607

I've been working as a travel agent for over a year and I understand on how to do data entry. Kindly contact me if you think I am suitable for this job.

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nina2tessy

i know what to do thank you for hiring me i ll get an experienced data entry done for only 30 dollars !!!!!!

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shalleyss

Hi! I am a research scholar working in a research institute. But I am looking for part time jobs and these typing jobs are best for me as I am into writing work for the last six years. I have written and published si Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jenajeunessechua

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aligouda1

A proposal has not yet been provided

$66 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
miromedia

make fast and professional

$222 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alexandrubrinzei

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mandykups

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jacobmosiss

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
andreapiano3

Estimated completition time depends on how many websites will be required to finish the project. It could be a few hours or a couple of days.

$45 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shielaqt7

I have over 8 years of experience working in a BPO, 4 years in an IT industry (Order Management), 3 years in Market Research (Project Management) and a solid commitment to this important customer service field. My curr Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zulhilmi90

Greetings Sir, This is Mr Zulhilmi Syazwan from Malaysia. I am confident; I can take up your project and do it with perfection. I have excellent experience in web research. I also bring to the table strong computer Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Aswinivejarla

I am a virtual assistant and I would be glad to work on this task for you as per your requirements. I am looking forward to hear from you. Thank you

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elviskirui

I have been doing internet research for sometimes now and i have all it takes to work on your project. Than you.

$66 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0