Κλειστό

Do some data entry

12 freelancers are bidding on average $283 for this job

$250 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
luchikhatun

This is Luchi Khatun. - Data entry & social media expert. I am new to this portal, but not new in my profession. Please inform me your budget and time frame. I am highly interested for this project. Thanks

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pervinshova

This is Shova. This project is not more than a cup of tea for me. How much is your budget and how long will be your time frame? Thank you

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zuberseo

Dear Sir, I am having 5+ years of experience DataEntry. Previously I worked too many website Data Scrape in IT Company now start Freelancing. Send me job details.I can check now and start fast.. Hire me for y Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bco57feed9f00d73

Hello! i have some extra time, so I think that I can help you along this data entry job! I do type really, really fast, also I'm very reliable. Thanks for the opportunity by just reading this. Bruno Cesar.

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sananazdzfz6

Hello, Please let me know the further details about the project. I look forward to your response. Regards.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$255 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yasserm83

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhecy19

Hard working early finish the project

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arunsaroj

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0