I would like to hire a Report Writer

Προϋπολογισμός $30 - $250 USD
Προσφορές 42
Μέση Προσφορά $100
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • bvramanan Profile Picture

  bvramanan

  salem,  India

  Hello, I am Professor Balasubramaniam Ramanan. I am a Healthcare and Medical Editorial Consultant catering to clients across the Atlantic and Pacific on Medicine, Nutrition and Health. I help scientists and doctors prepare manuscripts based on the research protocol/ data provided and deliver ready to publish scientific papers/ web content/ graduate/ Ph.D dissertation sans plagiarism and grammar errors. I, being a Professor of Microbiology, have been editorially associated with numerous Journals in US and Medical firms in Canada and China since 2006. Further, I had been a content manager for various parenting, nutritional, health, ergonomics and hair care blogs and websites. I charge $100 USD for every 500 word ‘ready to submit draft’. Professor Ramanan

 • Sadya Profile Picture

  Sadya

  Stockport,  United Kingdom

  SCAMMERS SHOULD STAY AWAY ! I just love writing. Whether it be some academic writing, SEO articles, web-content writing, hardcore technical stuff, or whatever that involves writing.. I simply put my best and honest efforts in the work. It is depicted by my 100% overall feedback from different projects with all satisfied clients in 5+ years. I thrive to:- Provide highest quality work to ensure 100% client satisfaction. I believe that:- A satisfied client leads to a long term relationship. So, if you are thinking of getting your job done, then simply click on HIRE ME button to get it finished by an experienced writer!

 • technocrat5000 Profile Picture

  technocrat5000

  Istanbul,  Turkey

  I am a business graduate with an engineering degree. I am comfortable with writing on topics related to business, technology, travel, history, lifestyle, anger management, science, and healthy living etc. I can write Reports and articles on a a variety of topics related to business and technology. I can use any of the citation and referencing styles as you would require. Business Plans I can write Business Plans for your start-up or existing business (for extensions). Reports I can [provide you with reports prepared after researching on the topic concerned. I usually try to give the latest references in any referencing style you prefer. Technical Reports Reports related to various Engineering plants, projects etc. are prepared by me. These are properly formatted as per your criteria.

 • movita1 Profile Picture

  movita1

  islamabad,  Pakistan

  Are you looking for the best person who is well-suited for your project? Look no further. I am a top-notch writer who is committed to a strong work ethic, quality, honesty and integrity. I bring analytical, inter-personal and writing skills from my academic qualifications having more than 6 year experience in various domains of writing.

 • ekkraitsolution Profile Picture

  ekkraitsolution

  dhaka,  Bangladesh

  ekkra IT Solution is one of the leading web development outsourcing companies in Bangladesh. We have a team of highly skilled in Graphic Design, Various Static and Dynamic Website Development. All our creative team take their work very seriously and always strive to push the creative and technical boundaries on all their projects so that they deliver cutting edge design and the very latest technology for all our clients. We look forward to meet you and working on your next project so please do get in touch. We are skilled in Custom CMS, PHP, MySQL, WordPress, E commerce, Open Cart, Os-commerce, Cube-cart, Zen Cart, X-Cart, CS-Cart, Graphic Design, PSD, XHTML/CSS, HTML, Grid System, Symphony, Code-igniter, Shopping Cart, Web Design, J query, Java Script.

 • Hannaneh Profile Picture

  Hannaneh

  Rome,  Italy

  An industrial engineer, who is pursuing PhD in managemnt. I worked professionally as a project manager, system analyst and planner. So, I have experience in the following fields: - Project Management - Statistical Analysis - Operation Research - Simulation I also have work experience in creating Microsoft ACCESS database (web & desktop) and also Microsoft SharePoint Designing and administrating. I am pretty familiar with the following software: - MICROSOFT ACCESS (VBA and macros) - MICROSOFT EXCEL (VBA and macros) - MICROSOFT SHAREPOINT DESIGNER - MICROSOFT PROJECT MANAGEMENT - MATLAB - MINITAB - R programming - SPSS - STATA - ARENA -WORDPRESS/ HTML Furthermore, I have some research and publishing background in the field of logistic. These days, I am preparing myself for PMP exam. I like doing research and writing, so I would be glad if I could help you in your related projects. Please feel free to contact me.

 • asad666999 Profile Picture

  asad666999

  Lahore,  Pakistan

  I am newbie at this site. But I have spent my life in financial market with reasonable Education and experience. Very positive, motivate and creative attitude. I hope we could have much better long term healthy relation.

 • CreativeWords67 Profile Picture

  CreativeWords67

  PITTSBERG,  United States

  Are you looking for an expert writer who consistently delivers great work on time, every time? That's exactly what i'll do for you. I've never missed a deadline and usually finish work well in advance of the deadline. Here are some types of writing that i can do for you to make your business excel : •Article Writing •Academic Writing •Ghost Writing •Proof Reading or Editing •Internet Research •creative writing •CV/Resume •Business-plan •E book Writing •Video-Script-Writing •Press-Release •Product-Description •Novel Writing •Re-Writing •Contract/Agreement •Blog posts •Web-content •SEO writing •Sales letters •Emails I can also rest assured that your personal information will remain personal.

 • writingmania9 Profile Picture

  writingmania9

  London,  United Kingdom

  If you want plagiarism free, well-researched Articles, eBook and Academic writing then you are looking at the right profile. Do invite me if you require my services.

 • IdeaCentre Profile Picture

  IdeaCentre

  Keroka,  Kenya

  I deliver high quality work on time to clientèle in UK, Australia, UAE, and Other EU countries, KSA, Canada, Singapore, China and USA. TERMS & CONDITIONS 1. I do not accept any award without creation of agreed amount of milestones. 2. My work should not be directly submitted for marking. Content produced is STRICTLY for guidance/revision purposes. 3. After finishing your project I will only send you a final product ONLY if your profile has been full filled.Both the email and phone number MUST be verified. 4. Remember to release milestone IMMEDIATELY you go through the product. 5. I offer revisions FREE of charge provided that no new instructions is introduced to the project. Revisions are limited to three times and no longer after two weeks. 6.I am bound to retain the copyrights of all content/product IF the employer is not willing to pay and this means that I can resell/publish the same at any given time without notice. 7. Freelancer Terms and Conditions APPLY.