Κλειστό

Write a real estate report for a representative agent

19 freelancers are bidding on average $136 for this job

$155 AUD σε 3 μέρες
(371 Αξιολογήσεις)
7.6
Zulucorp

I am an expert in this; I will deliver the best. I am a consummate academic writer and researcher, with superb English command and 7.5 years’ experience. Over the years, I have delivered scores of academic research pap Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(360 Αξιολογήσεις)
7.3
dmjuma

Hello, I am good at writing real estate reports. I am certain I will deliver top notch quality report for you. Jums

$221 AUD σε 5 μέρες
(450 Αξιολογήσεις)
7.7
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [login to view URL] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$30 AUD σε 2 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
6.8
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.9
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$85 AUD σε 1 μέρα
(249 Αξιολογήσεις)
6.6
Sadya

Hey, If you want your report to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very muc Περισσότερα

$157 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.6
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
Jasmine64

I am well versed in Academic & Content Writing. I have some unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an a Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. I am ready to start immediately and give you regular updates on the progre Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
SwellAccounting

Hello, I am not a real estate agent but i have written many real estate agent reports. Recent report being for Only One Realty. With over 30 years international financial, management and strategic experience, I o Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreadi Περισσότερα

$111 AUD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
uuusi

Expert writer available here with 6+ years of experience in field... We deal in every type of writing related tasks with 30 days money back guarantee. We are quality work providers... We also deliver turnitin repor Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
Drynoch

" Writing a report is an art that I happen to possess and cultivate. I have an extensive knowledge in report writing. Writing and reviewing report have been my expertise’s. I have experienced in writing a lot of repor Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
DdHardy

"Hi Are you looking for a professional Report writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content will be unmatched & free from plagiarism. A specialized writer at your service, determined to provid Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
MImranjavid

Dear Hiring Manager, I am very much interested in your posted job involving these skills. I am the expert in Real Estate Marketing, Repor writing, competitors marketing strategy, Business process in Australia and all Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CreativeWords67

Meeting all the Necessary requirements for your Report and Making sure all is done I'll follow the down listed steps you will uses to create any report given as a job for you 1. Define the purpose of the report Περισσότερα

$200 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nitop

Hi, I am a professional SEO copywriter with over 6 years experience. I have a good reputation for handling bulk work within a short time frame. I am an active user in freelancer.com and Upwork. The contents will be Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dlogixPro

A proposal has not yet been provided

$122 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0