Ολοκληρωμένο

Write a Report on Uniqlo

Ανατέθηκε στον:

Zarinaali

We have decided on the agreed amount so i am changing my bid so employer can award the project. kindly change by bid on system.

$100 SGD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7

29 freelancers are bidding on average $95 for this job

Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompany Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(500 Αξιολογήσεις)
7.5
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$70 SGD σε 3 μέρες
(316 Αξιολογήσεις)
6.8
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details.I will provide you analysis on clothing brand Uniqlo. Please message me for more details

$147 SGD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.7
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.3
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible report with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may look Περισσότερα

$150 SGD σε 7 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.0
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$70 SGD σε 1 μέρα
(224 Αξιολογήσεις)
6.4
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with writing your report. I am an experienced freelancer and a proficient researcher. I am an expert in diverse disciplines and endeavor to offer a personal Περισσότερα

$65 SGD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.6
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$55 SGD σε 2 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.3
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [url removed, login to view] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$60 SGD σε 2 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.1
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$30 SGD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.6
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$94 SGD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.3
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
$100 SGD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
$120 SGD σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
$46 SGD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
4.1
Drkinoti

Greetings! A seasoned native English freelance writer at your service. My experience spans over 4 years in delivering undergraduate, masters, Ph.D. level papers, law papers and business plans. I hold a Masters in B Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
$200 SGD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in Textile Engineering and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more th Περισσότερα

$30 SGD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.0
kabbylinks

Hello.. I am result oriented and highly versatile professional writer with 10+ years of experience. Satisfaction is my top Priority. I have written hundreds of Academic Writing, Technical and Report Writing, Business Περισσότερα

$77 SGD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
mythrishenoy

I am a regular writer. Refer my reviews from my profile. I work until you are satisfied with the [url removed, login to view] English is impeccable and I have a TOEFL Score of 107/120. Quality work on time is assured.

$66 SGD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8