Ολοκληρωμένο

Write a Report

Ανατέθηκε στον:

writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details. I will write 2000 words related to accounting/auditing report based on a [login to view URL] message me for more details

$130 AUD σε 4 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.9

23 freelancers are bidding on average $66 for this job

onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several academic assignments on the subjects of business management, HRM, marketing, finance and information technology. Have sound Περισσότερα

$80 AUD σε 2 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.3
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$75 AUD σε 1 μέρα
(269 Αξιολογήσεις)
6.6
VirtualBrainInc

Hello , I have read through your project description and I understand what you need. I believe you are here to have quality work delivered to you on time and at the right price. I may not be one of the cheapest but my Περισσότερα

$40 AUD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
6.0
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$136 AUD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
mulwal

Hi? I can help in completing your 2000 word accounting/auditing report based on a company. Kindly message me so as to discuss further on the [login to view URL]

$88 AUD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
shubhi8982

Hi, Please ask for sample. Thanks for posting this [login to view URL] your doing good. I read your proposal carefully and completely understood your requirement. I am working from almost 4 years in this domain and Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.7
$66 AUD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
IdealAftab

Hello I am an experienced Report Writer and academic writer. Education: I have done MS in Banking & Finance and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from mor Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
ajaferya

Hey, I'd like to apply for this job. I read the job description and I must say I'm very excited to help you with this project.

$322 AUD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
asharfraz

Hello sir i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences,  i am an academic and article writer and i believe that i possess ample skills to craft contents with the induct Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
sixpl

Hello, I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I have a total work experience of 6 years that include coding, business development, advertising, mentoring and writing. I have Περισσότερα

$130 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 2 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
$25 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
JeoFreelance

Through the years I have also learnt so much about different referencing styles. For this reason I can correctly use APA, MLA and Chicago, Harvard, Turabian and Oxford referencing guidelines to properly reference my wo Περισσότερα

$66 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
sherrygich

Hi, I have looked at the details of your task and I am positive I can deliver. I assure you that once you consider me for the task, I will present a quality paper on time. I am currently not busy so if awarded I will s Περισσότερα

$15 AUD σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websi Περισσότερα

$35 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
$77 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
ayoub911

Hello there, I hope you are doing great today. , I have fully understood your request and I can help you here to get satisfying results. I am sure you are looking for high quality content, that's why I will do Περισσότερα

$15 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AfordableWriter

Hello, sir, i have read your project and understood it very well and I can help you out to complete your REPORT writing work in stipulated time. I have worked on similar projects that you are looking for and I am sure Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0