Ακυρώθηκε

Write a Report

Based on the book "Night" by Elie Wiesel

How do the Nazis attempt to systematically dehumanize the Jews? To what extent do they succeed in physically and psychologically robbing them of their dignity? Which modes of resistance do the concentration camp inmates have?

Δεξιότητες: Συγγραφή Αναφοράς

Δείτε περισσότερα: tourism report write sample, report write yoga, sql report write, spss report write, report write restaurant, investment report write, restaurant project report write, cricket report write, safety report write, report write, research summary report write, report write words, project report write, summary report write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) montreal, United States

ID Εργασίας: #11790828

Ανατέθηκε στον/στην:

rachelkaranja99

I am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.1

38 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $48 γι' αυτή τη δουλειά

$45 CAD σε 1 μέρα
(268 Αξιολογήσεις)
7.3
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(199 Αξιολογήσεις)
7.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(373 Αξιολογήσεις)
6.9
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
6.6
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
6.7
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$50 CAD σε 2 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.7
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your project. I am an experienced freelancer and a proficient researcher. I am an expert in diverse disciplines and endeavor to offer a pers Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.5
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
6.2
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(200 Αξιολογήσεις)
6.3
theprowriter50

Dear sir/madam I am a MBA Economics holder; I have over 8 years’ experience doing academic papers including reports, essays, case studies, dissertations, thesis and research. I have delivered about 1200 papers from na Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
5.9
Haaly

Hi I will write this with A+ quality. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will also provide you with a free Turnitin plagiarism report. Kindly initiate a conversation with me in reg Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.7
Sadya

Hey, If you want your report to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very muc Περισσότερα

$79 CAD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
walterrobertt

Hire my academic writing services for: • Thesis • Dissertations • Personal Statements • Speech Writings • Research papers • Case studies • Essays • Literature reviews • Proposals • Annotated Bibliography A Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$66 CAD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
zakirmesacc

Hi, I'm a creative person, holding a degree in Software Engineering from Arizona State University. I am very keen on writing a compelling essay for you in native English with thorough research and creativity. Altho Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
hireonweb

Check my Profile Here https://www.freelancer.com/u/fullgrade.html I am among Top 1500 freelancers on this platform. I have a team of 10 people and all Ph.D holders in Engineering, Computer Science, Humanities like S Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.1
Annita247

I am a professional writer with an excellent education background. The discipline of study in this order is ok with me working on it and can assist you effectively. I promise Quality Work, 0% Plagiarism and work delive Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
3.9