Ολοκληρωμένο

Write a Report

Based on the book "Night" by Elie Wiesel

How do the Nazis attempt to systematically dehumanize the Jews? To what extent do they succeed in physically and psychologically robbing them of their dignity? Which modes of resistance do the concentration camp inmates have?

Ικανότητες: Συγγραφή Αναφοράς

Περισσότερα: assury the needed premise for a given report write a report of not less than two hundred words using the schematic method, tourism report write sample, report write yoga, sql report write, spss report write, report write restaurant, investment report write, restaurant project report write, cricket report write, safety report write, report write, research summary report write, report write words, project report write, summary report write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) montreal, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11790828

Ανατέθηκε στον:

rachelkaranja99

I am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.2

36 freelancers are bidding on average $48 for this job

$45 CAD σε 1 μέρα
(417 Αξιολογήσεις)
7.8
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(357 Αξιολογήσεις)
7.1
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(464 Αξιολογήσεις)
7.1
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(565 Αξιολογήσεις)
7.4
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your project. I am an experienced freelancer and a proficient researcher. I am an expert in diverse disciplines and endeavor to offer a pers Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(240 Αξιολογήσεις)
7.3
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(231 Αξιολογήσεις)
7.3
Haaly

Hi I will write this with A+ quality. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will also provide you with a free Turnitin plagiarism report. Kindly initiate a conversation with me in reg Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(195 Αξιολογήσεις)
6.8
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$34 CAD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.7
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.9
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$50 CAD σε 2 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.4
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(280 Αξιολογήσεις)
6.7
theprowriter50

Dear sir/madam I am a MBA Economics holder; I have over 8 years’ experience doing academic papers including reports, essays, case studies, dissertations, thesis and research. I have delivered about 1200 papers from na Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(130 Αξιολογήσεις)
6.5
kabbylinks

Hello.. I am result oriented and highly versatile professional writer with 10+ years of experience. Satisfaction is my top Priority. I have written hundreds of Academic Writing, Technical and Report Writing, Business Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
importworld

>>>> Dear SIR/Madam! Ready to assist you with HIGH QUALITY+ ON TIME DELIVERY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> please contact in CHAT with FULL DETAILS regards, BESS

$24 CAD σε 2 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.7
walterrobertt

Hire my academic writing services for: • Thesis • Dissertations • Personal Statements • Speech Writings • Research papers • Case studies • Essays • Literature reviews • Proposals • Annotated Bibliography A Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.4
Sadya

Hey, If you want your report to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very muc Περισσότερα

$79 CAD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.7
IdeaCentre

Hello, how are you doing today? Click on that__CHAT__button below so that I can ask a few questions concerning your project. I have read all the provided instructions and I am the right person to work on this task. I p Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
Annita247

I am a professional writer with an excellent education background. The discipline of study in this order is ok with me working on it and can assist you effectively. I promise Quality Work, 0% Plagiarism and work delive Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$60 CAD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.0
zakirmesacc

Hi, I'm a creative person, holding a degree in Software Engineering from Arizona State University. I am very keen on writing a compelling essay for you in native English with thorough research and creativity. Altho Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4