Help me write something

Προϋπολογισμός $30 - $250 USD
Προσφορές 23
Μέση Προσφορά $99
Status Closed

I need you to write a report for something. I'm Raed Ba Samer

this is My FYP Title

Study on load apportioning strategy at building, for electrical energy management

need to have a good report about the above title

Get Free Quotes For A Project Like This

Αυτή η εργασία απονεμήθηκε στον

CaptainSadaf

"Amazing Programmer, Good Software Engineer. Great in Academic writing and Report writing.Very professional and great quality work. He has the patience to teach and make me understand my work.He is a good teacher too. I would like to work with him again." Thank you!
Σχετικά με το Freelancer
CaptainSadaf Profile Picture

Expert in Java with mySQL for desktop software Software Testing(test log, Java Checklist, Inspection issue,peer rating) OpenCV Image processing Projects(Java&C++) Database development(SQL&MySQL&Oracle)(ER, EER,RDBS) Aritificial intelligence Algorithm implementation Computer Vision/Image processing Software development in Java/C++/Matlab Note: I make sure for delivering quality product on time

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • NikoKoutsorizof Profile Picture

  NikoKoutsorizof

  Glasgow,  United Kingdom

  Passionate Mechanical Engineer Engineering Quality is always of paramount importance for a project. I have a MEng in Mechanical Engineering and achieved an MSc in Renewable Energy Engineering from Cranfield University. I possess an enthusiasm for 3D Design, Engineering Analysis and Energy Efficiency. I have accomplished several projects and assignments throughout my academic years which helped me develop my professionalism and my attention to detail. I am pretty flexible with respect to working hours. I honor deadlines and I will review my final product as many times as it takes for it to exceed your expectations!

 • rvtechsolution Profile Picture

  rvtechsolution

  Indore,  India

  Are you looking for greater lead generation and increased visitors for your website but not sure how to go about SEO and Digital Marketing? Trying to figure out which link building strategy will provide quality, ethical, worthwhile links that also help increase rankings & drive visitor traffic? Want to invest in your business website and not just throw money at half-baked SEO campaigners that promise the earth and deliver nowt? You need to RV Tech Solution! Take a look at our hugely successful online marketing results below which are guaranteed to get your website found in all major search engines and bring more visitors.

 • technocrat5000 Profile Picture

  technocrat5000

  Istanbul,  Turkey

  I am a business graduate with an engineering degree. I am comfortable with writing on topics related to business, technology, travel, history, lifestyle, anger management, science, and healthy living etc. I can write Reports and articles on a a variety of topics related to business and technology. I can use any of the citation and referencing styles as you would require. Business Plans I can write Business Plans for your start-up or existing business (for extensions). Reports I can [provide you with reports prepared after researching on the topic concerned. I usually try to give the latest references in any referencing style you prefer. Technical Reports Reports related to various Engineering plants, projects etc. are prepared by me. These are properly formatted as per your criteria.

 • writingcompany87 Profile Picture

  writingcompany87

  Lahore,  Pakistan

  We will assist you in all your writing endeavors. we have qualified and experienced writers on our team who can deliver quick and accurate articles in crisp American-English. Not only will you end up with high quality articles, you will also save a lot of money because all the services are reasonably priced. Whether you need Ezine articles, blog articles, marketing copies, editing articles or SEO articles, we will provide them all. Our team is flexible and vastly experienced. We can assure that you to get articles written about any topic. You may request for specific or general articles and we shall gladly deliver them to you. Provide us with the basic information and we will take care the rest.

 • CreativeWords67 Profile Picture

  CreativeWords67

  PITTSBERG,  United States

  Are you looking for an expert writer who consistently delivers great work on time, every time? That's exactly what i'll do for you. I've never missed a deadline and usually finish work well in advance of the deadline. Here are some types of writing that i can do for you to make your business excel : •Article Writing •Academic Writing •Ghost Writing •Proof Reading or Editing •Internet Research •creative writing •CV/Resume •Business-plan •E book Writing •Video-Script-Writing •Press-Release •Product-Description •Novel Writing •Re-Writing •Contract/Agreement •Blog posts •Web-content •SEO writing •Sales letters •Emails I can also rest assured that your personal information will remain personal.

 • Drynoch Profile Picture

  Drynoch

  MORRISVILLE,  United States

  When it comes to writing and editing services, you want experience. You can rely on me for all of your writing, proofreading, and editing projects, regardless of their size. With years of experience, I am versatile in my abilities. I have covered various topics for a variety of publications, businesses, and websites. Any writing or editing task can be completed to perfection when you entrust it to me and my dedication for my services. I am experienced in: • Business Writing • Blogs and Articles • Web Content • Legal Writing • Medical Writing • Academic Writing • Copy writing • Creative Writing If it involves the written word, you can count on me. With a proven track record, I am dependable and believe in only providing the highest quality content possible. I understand the importance of handling projects with honesty and integrity. As a stickler for offering results that make a difference, I have established myself a trusted freelancer. Just Contact me for your writing needs.

 • writerforum91 Profile Picture

  writerforum91

  Melbourne,  Australia

  Our team of competent writers is committed to deliver excellent papers on wide array of subjects such as finance, accounting, management and so on. We provide A quality papers along with free Turnitin report. We have access to digital libraries and prominent research journals. Thus, our assignments reflect up to date knowledge and information. You need not to pay if the paper is not up to your expectation.

 • saminakiran2 Profile Picture

  saminakiran2

  karachi,  Pakistan

  Hi,i have experience in the field of academic writing .I have completed several projects including Report writing,Research projects, Business plan,Critical essays and dissertations (SPSS). I always deliver excellent quality work on time. I'm offering the top quality services according to your budget with 24/7 customer support. Whether you have an urgent or long-term project, I am your ideal employee. Here, you will have high quality services just as you prefer! Hire me for your projects.

 • MyWritingTable Profile Picture

  MyWritingTable

  adelaide,  Australia

  Being Post Graduated in English Literature, I understand the art of writing and its importance - how can an abstract idea be figured out into the real sequence of words, making it significant. Writing is my forte. I'm skilled in Academic Writing, Creative Writing, Research, Editing, Proof reading, Art of Writing Articles, Technical Writing and Content Writing. Teaching at Graduate level have strengthened my skill of academic writing and research. The study of technical subjects - Maths, Economics and Computer has added spark in my professional content writing as well as that of technical writing. Along, I have been working on a fiction for publication in future. I enjoy writing so I work for the best.

 • cheemaseerat Profile Picture

  cheemaseerat

  Lahore,  Pakistan

  Have more than 5 years experience in VOIP Networks ,software developments ,have been giving consultancy as a Project Manager to different companies across the globe Synectiv UK, IVR USA ,XEOTECH Malaysia and INOVEDIA UAE .