Κλειστό

Curriculum vitae/Resume

Need someone to write me a very good Curriculum vitae/Resume. These are my jobs and education. I have attached the CV but it must be done very well.

Δεξιότητες: Συγγραφή Αναφοράς

Δείτε περισσότερα: vitae jobs, attached resume, use real translator jobs, data entry format jobs, tourism report write sample, report write yoga, sql report write, spss report write, report write restaurant, investment report write, restaurant project report write, cricket report write, article education jobs, safety report write, education jobs article, report write, research summary report write, report write words, freelance education jobs, freelance writing jobs, consultancy websites education jobs, project report write, summary report write, write summaries research report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 21 αξιολογήσεις ) Melbourne, Australia

ID Εργασίας: #11022068

35 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $107 γι' αυτή τη δουλειά

$100 AUD σε 3 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$250 AUD σε 7 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.7
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(202 Αξιολογήσεις)
6.3
charleslimnet

Hello, I am an accomplished resumes writer, who believes in quality and excellent performance. I hold post and under graduate degrees in literature and journalism. I have successfully completed over 3000 academic rel Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.0
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$157 AUD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$66 AUD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.3
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.2
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free work.So go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper.i Περισσότερα

$88 AUD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.0
$55 AUD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
4.9
atiqbd

Dear Hiring Manager I have relevant sort of writing expertise and know every type of referencing style along with assurance of plagiarism free text. Lets discuss sir.

$50 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
$50 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
achievers12

Hi, I have read your project description and I understood all your point. I have done Master’s degree and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of your project. I want to assure you of Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
3.7
JawadIT

A proposal has not yet been provided

$60 AUD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreading for Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
aayeshaahmad

I am ready to work for you on this project. I assure you of top quality content with cent percent original work. You can go through my profile for samples and portfolio. I look forward to hearing from you!

$66 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
Drkinoti

Greetings! A seasoned native English freelance writer at your service. My experience spans over 4 years in delivering undergraduate, masters, Ph.D. level papers, law papers and business plans. I hold a Masters in B Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.1
sadaqatali408

HI I have read out all the description given in your project. I am fully capable to complete this project with 100% accuracy and as per your requirement. I have completed many assignments (Research Papers, Dissertatio Περισσότερα

$45 AUD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.2
sajicnebojsa

Please read my profile - I would like to provide you a copy of my creative work on resume writing via email, please provide email to send you a copy if interested. Best regards.

$150 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ATMasses

You are now interacting with a team of 5 Senior Professionals studied from Top Ranked B Schools of India, each possessing Corporate and Business Experience of over 12 years, spread across Industries. The team has held Περισσότερα

$66 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0