Κλειστό

Curriculum vitae/Resume

31 freelancers are bidding on average $103 for this job

$100 AUD σε 3 μέρες
(404 Αξιολογήσεις)
7.8
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper.i Περισσότερα

$88 AUD σε 3 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.0
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$250 AUD σε 7 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.9
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(276 Αξιολογήσεις)
6.7
charleslimnet

Hello, I am an accomplished resumes writer, who believes in quality and excellent performance. I hold post and under graduate degrees in literature and journalism. I have successfully completed over 3000 academic rel Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
6.7
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$66 AUD σε 2 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.5
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
achievers12

Hi, I have read your project description and I understood all your point. I have done Master’s degree and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of your project. I want to assure you of Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$157 AUD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.6
JawadIT

A proposal has not yet been provided

$60 AUD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.6
$55 AUD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
4.9
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreading for Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
$50 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
flaviaspasiano

Hello! I'd be pleased to review and enhance your resume, and - frankly speaking - there's quite some work needed. E.g. you have a list of tasks you were responsible for in each position, but no achievements; you wr Περισσότερα

$122 AUD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.8
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.3
atiqbd

Dear Hiring Manager I have relevant sort of writing expertise and know every type of referencing style along with assurance of plagiarism free text. Lets discuss sir.

$50 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
aayeshaahmad

I am ready to work for you on this project. I assure you of top quality content with cent percent original work. You can go through my profile for samples and portfolio. I look forward to hearing from you!

$66 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
DdHardy

"Hi Whether you need a brand new resume or want to overhaul your last one, I will collaborate with you to create an image that is perfect for the industry and even tailor the product to a specific job for which you ar Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
Drkinoti

Greetings! A seasoned native English freelance writer at your service. My experience spans over 4 years in delivering undergraduate, masters, Ph.D. level papers, law papers and business plans. I hold a Masters in B Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.1
sadaqatali408

HI I have read out all the description given in your project. I am fully capable to complete this project with 100% accuracy and as per your requirement. I have completed many assignments (Research Papers, Dissertatio Περισσότερα

$45 AUD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
1.8