Ολοκληρωμένο

Do some 3D Mattress Modelling

Ανατέθηκε στον:

ZzeeDsMech

Hi, I am Zzee, an experienced freelance industrial / product designer with many proven achievements. I hope everything is fine for you. I can assist you in designing products from your idea and rough sketches or Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.7

16 freelancers are bidding on average $122 for this job

kingjoon

Hello, We are a team with more than 14 years of experience in 3D design and 3D photo realistic visualization. We've done many similar projects in this field and we can assure you to provide the best quality of Περισσότερα

$400 AUD σε 10 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
8.5
avtar1073

Hello, I checked your attached reference image.I will help you to do 3D modeling as per your [login to view URL] of work will be great.I am waiting for your positive response to start work asap. I have 6 years Περισσότερα

$120 AUD σε 3 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
7.6
IvanWOW

I Will be very honor to have buyer like you!x we will help you with this project [login to view URL] please check our portfolio there. You just need to write to us, we will reply to you in a few minutes. Περισσότερα

$155 AUD σε 5 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.9
giritech

Hello, Please allow me to introduce myself. My name is GIRISHA, And I have been a graphic designer for the past 7+ years, Working on staff for commercial agencies serving the GRAPHIC Design and other Designi Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.9
vikramjumwal

Hi, i am glad to get your job and i will do it and will provide you good quality work so please contact me and show me references etc.. so that we can discuss further .. And you can check my portfolio :- https:// Περισσότερα

$500 AUD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
graphicmonster

Hi, I CAN START WORK ON YOUR PROJECT FROM NOW. I have read your 3D design project description and interested to work on your project. I want to know more details about your project. I am ready to start work on your Περισσότερα

$72 AUD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
mircube

Hello! With extensive experience in the field of innovative architectural design and 3D realistic visualization, we consist of teams of dedicated and skilled professionals. The services we offer include 3D-animation Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
onekingsley2000

Hello, Let me model the mattress for you. I am an engineer with the passion and years of experience in 3D modelling. I design to perfection and will give your job that needed professional touch. My profile has a gli Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
edanbar3d

i am a 3d modeler.I have done phorealistic sculptures. You can visit my portfolio. I can do this project.

$66 AUD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
graphicexpert9

DEAR SIR/MADAM I understand your requirements precisely to deliver Creative designs •100% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully 3d designs. I am absolutely sure that Περισσότερα

$50 AUD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
developmenttask

Hi, Thanks for giving your precious time to view my proposal Visit my PORTFOLIO on https://www.freelancer.com/u/developmenttask.html for my previous top quality work and feedback. I was reading your PROJECT Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
syncnologies

Hello, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project description we f Περισσότερα

$90 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sinjintreharne

I can definitely help you with the modeling and rendering for this mattress. Check out my portfolio: [login to view URL]

$50 AUD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$70 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mq7869

"In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful" Greetings!!! I hope you are doing well. Before I would tell you about myself I would like to tell you why I am suitable candidate for this job. Expe Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0