Κλειστό

I would like to hire a Python Developer

14 freelancers are bidding on average £507 for this job

TarasKuzyo

Hello! We can work together. Could you share some project details for further discussion? Regards, Taras

£555 GBP σε 7 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
6.3
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
nbyerlee13

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer, Website Developer, E-commerce developer, PHP Developers, ASP.N Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

£380 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

£773 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
coderunner007

I have coded in python and I am completely free of any engagements, enabling me to focus on this project fully.

£333 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mayankjha1992

Am an experienced python developer. Here is my past projects, [login to view URL]

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
workspaceit

Hello, I am Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager in Python team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We ha Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
workspaceitaus

Hello, I am Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager in Python team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Melbourne, Austrlia. We Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gdidder10

hello Am passionate python developer.i have skills on data mining and analysis.i have specials ed in several rich frameworks of python like panda,numpy and juypter,with [login to view URL] skill combined i can be able to mined Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Irfan285

Hello, My name is Irfan, a certified Python expert, I have 5+ years of experience in python language , , i have completed 100+ projects using python. Would be HONOURED TO GET HIRED BY YOU I assure Quality within Περισσότερα

£250 GBP σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SOMNIVM

Hello! Please, tell me more about your project. I'm ready to discuss your needs before setting a final price.

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
qijiongjiang

Experienced Python developer

£500 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0