Κλειστό

I would like to hire a Python Developer

14 freelancers are bidding on average ₹5547 for this job

₹1715 INR σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
4.7
waheni

Let me help you *********************************** ************************************** ****************************************

₹7777 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
kcshivanis

hjkljhkljHello Sir. After reading over your Requirement Wordpress development this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of websites, specifically on Wordpress. My name is Shi Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Amritkrsh6

Well experienced in python scripting. please contact via chat and discuss the details about project and your requirments

₹1500 INR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.1
amariitism

Dear Sir I am pursuing PhD in CSE, I have deep understanding of domain. I am new to this community and willing to contribute to the society while earning some money. With your kind consideration and permission, Περισσότερα

₹6000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jayanta19

A proposal has not yet been provided

₹1550 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ksinghrajeev

Hello There, Please share your detail requirement details. I will do it for with quality and within timeline. Thanks, Rajeev

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Anand0427

I am student and have loads of time with me. and i have been coding in python for one and a half year and i want to get more good at it.

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
technokraats

Have solid experience in python base application development and Data-Mining. Can deploy industry standard design patterns in python for easy maintenance. For more visit our profile.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avr10

Hello, I'm Alex. I'm a somewhat experienced Python programmer so I think I can easily manage most of the tasks I run into. And I am very sleepy, sorry :)

₹4293 INR σε 78 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rishikeshkushwa

I am currently working on Python project. Meanwhile I am doing lot of Python related course. my project involves lot of coding and Algorithm knowledge.

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hackershawn

More than 8 years of python web development experience. My company has several system written in python, whose architects are designed by me.

₹7777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0