Κλειστό

parallel computing

static void Main(string[] args)

{

//creating the cancelation token

CancellationTokenSource cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource();

CancellationToken token = [url removed, login to view];

//creating the task

Task task = new Task(() =>

{

for (int i = 0; i < 100000; i++)

{

if ([url removed, login to view])

{

[url removed, login to view]("Cancel() called.");

return;

}

[url removed, login to view]("Loop value {0}", i);

}

}, token);

[url removed, login to view]("Press any key to start task");

[url removed, login to view]("Press any key again to cancel the running task");

[url removed, login to view]();

//starting the task

[url removed, login to view]();

//reading a console key

[url removed, login to view]();

//canceling the task

[url removed, login to view]("Canceling task");

[url removed, login to view]();

[url removed, login to view]("Main method complete. Press any key to finish.");

[url removed, login to view]();

}

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μαθηματικά, Matlab and Mathematica, Python

Δείτε περισσότερα: parallel computing, start cloud computing, reading parallel port, reading int digits, parallel computing projects, parallel computing java, projects parallel computing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

ID Εργασίας: #11803979

2 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $6/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

PC010

Hello Sir, I'm an E.C. Engineer and having related skills as per your need for this project. I've done few projects on MATLAB, Arduink UNO. I also have enough knowledge about python coding. If you need help for this pr Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
$5 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0