Κλειστό

code for python

20 freelancers are bidding on average $31 for this job

$77 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.3
cracken

Hi, I, based on my 5 years experience as a software engineer knowledgeable with unix and linux administration expert on commandline application, can take good care of your project. I love to discuss further on your re Περισσότερα

$29 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
$55 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
nani01029x

Dear sir, My name is Tinh Nguyen. I have done many projects in python development for worldwide clients and got many positive feedbacks from them. You can check my profile for more detail. http://freelancer.com/ Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$60 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
zkutch

Hello. More 20 years programming experience. I need more details to set real time and price. Regards. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
$40 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
iitmshanker

A proposal has not yet been provided

$50 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
lokeshxox

You got it. I have got more than 4 years of experience with python. I'm proficient in web development and able to give fast solution to your problem.

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.7
ioannislato

Hello, I am working with Python full-time, and know a way we can do this without having original code. I can provide you with a functional snippet that you can add at the end of your script, and it will return how much Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
roybigdata9

I have very good knowledge in Ptyon,i can complete the requirement once i can discuss with you. We can work together to resolve the issue ASAP

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
klemenivsek

Hi! I am a python expert with years of experience. I can help you resolve your project right away. Best regards, Klemen Ivsek

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mkr11894

A proposal has not yet been provided

$17 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$29 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sureshece480

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Eidikos010

Able to use own initiative and work as part of a team under pressure to meet challenging deadlines / objectives. First-class communication and organizational skills with the will and determination needed to succeed.

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tosh1997

Will do the project efficiently and affordably. Always ready to talk, communication will never be an issue. Always open to new ideas! Love to talk more. Thanks! Santhosh Subramanian

$23 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jamilpanki

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
poonamjangid

I have worked on Python... If you would like to discuss send me message here.

$15 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0