Ακυρώθηκε

Write some Software (python)

14 freelancers are bidding on average $57 for this job

lkhelladi

Hello, I'd be glad to implement the desired Python tool for you. Looking forward to chat with you soon for more details. Best regards,

$45 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
mananraja

Hi there, I have read the project description.. I can write web scraper in Python. Let me know & we can discuss details.. Thanks..

$30 USD σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
$45 USD σε 2 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
cobycecil

Hi, I'd like more information on what you need, like what software you need to update and what is the deadline. Thanks!

$39 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.8
$39 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
sud1312

Hi, we are a team of experienced programmers very well versed in Python(PyQT, Pyside, OpenCV, Tkinter, Wxpython, Pygame, Numpy, Scipy etc) programming. we hold certifications in all these [login to view URL] have been through Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

$49 USD σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
anson418

Hi there. If you're still looking for someone, message me with the details. I am a programmer of roughly 10 years now and currently do most of my professional work using Python.

$48 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
$30 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
OlgaNieminen27

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++, python expert and have full experience for 10 years. python language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to success, pl Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
qijiongjiang

Experienced Python developer

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vaibhav9k2

Can you explain in detail what you are expecting? If it's monitoring/manipulating or configuring a process via python script it can be done in a day. But if it's a bit more complex then it may take more than a day. i' Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jstechalliance

Hey ! Greetings ! I go through your project description, You are looking for Python Developer to modify or write a software ==> I have professional experience of 7+ years in Web development with PHP & python. Περισσότερα

$244 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CanEdgar

Will you give more details for your project? When we get more details, we can let you know more about our working steps, and time line. Thanks!

$55 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$53 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0