Κλειστό

Write some Software

15 freelancers are bidding on average ₹1297 for this job

₹2250 INR σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
pkudriavcevas

My name is Povilas and I would be perfect for your task. I'm Python developer. I have some Ideas and some questions about your project so please contact me now and we can discuss them. Regards, Povilas Kudria Περισσότερα

₹1750 INR σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
yh2013

I have the required expertise for developing your project. Check developed projects and reviews of my portafolio.

₹950 INR σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
EvgeniyI

Hi! My name is Evgeniy. I'm python developer. I will be glad to help you with this task. Please send me detailed info for analyze.

₹1300 INR σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
₹1300 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
skriyaz09

I have been working as a software developer for more than one and half year on python scripting and having good debugging skills

₹1250 INR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
kushalkrg

I can work on the script and solve the [login to view URL] me and you wont regret.I will give my best. I am very passionate about python scripting. The rate is negotiable ,I am looking for a project to work on, not very greed Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pgrillo10

I work as a full time software engineer, I am certain that I can get this done very fast. (That means within the amounted time)

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rangelov

Hello, I am an IT professional working in London who also codes in his free time. I am looking to get some reputation and I wanted to be your freelancer for the project. I am looking forward to working together. Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
quynhle91

I have 2 years experience on developing website, application by using Python, Django, C#... good command of HTML, CSS, JaveScript,... Lets build the relation between programmers and customers, contact me. I believe Περισσότερα

₹750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tilakbisht

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thomasb35536

I have experience from the very old dos programming with the 8086/8088 till the windows with Core i7. I can program for windows or for the the processor in assembly. My projects till now are quite impressive and I was Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0