Ολοκληρωμένο

Post some data to an API

I have around 7000 records that need to be tidied up (phone number format, email format) and submitted via the WebinarJam API [url removed, login to view]

Ικανότητες: Python

Περισσότερα: com api data pms, curl data post, servlet read file data post, wordpress api submit post javascript, j2me send data post, amazon api data isbn, form data post, eparcel api australia post, amazon store api data, send xml data post php, weather api http post, php sending xml data post, api usa post code, google kind api data, collect api data cgi script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Canterbury, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12017430

Ανατέθηκε στον:

rajdeepa555

Hello Sir, I have 6 years of experience in J2EE,c#,C, php, python based technologies. Regarding front end technologies, I am proficient in html, java script, jquery. My recent java works are as follows - I'm Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.8

5 freelancers are bidding on average £24 for this job

gangabass

I can create simple program which will read your data and submit it to API. All I need to start is your data sample and API credentials for testing. Thanks. Roman

£33 GBP σε 0 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.6
tzo

£28 GBP σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
dreznichuk

A proposal has not yet been provided

£19 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ngvlongit1

Hi, I have 5 years experience working with python. I am going to use requests library to complete your task. Hire me, please. Thanks

£20 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0