Κλειστό

Need a python/django developer

23 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $743 γι' αυτή τη δουλειά

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /Python/Django/Git/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Javascri Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.9
sonus21

Hi there, I'm a professional Django web developer, having expertise in Django, DRF, PostgreSQL, Bootstrap, HTML and other Django technologies like Memcache. You can see some of my works in the portfolio, you can also b Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.2
synl0rd

Python & Django expert here. Hi I am Hadi, my linkedin: https://id.linkedin.com/in/hadi-wijaya-utama-99394152 you can check my skills too there. Also can looking in my rating review freelancer.com https://ww Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
abhilashtv

Hi, ➲ 7+ yeaHirs of full-time experience in Python / Django with 50,000+ Upwork hours billed and 50+ successful Python projects ➲ Upwork Top 10 Certification for Python and Django ➲ Guaranteed Results Policy: Pay on Περισσότερα

$740 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with proposals. We have been developing/maintaining various web applications in Python Django. Mostly these applications are hosted on clouds (A Περισσότερα

$722 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
eagleblackdesign

Hello! We are a professional team of web developers with huge experience in using python for custom webapps based on django and odoo. Please provide more details about your project. We are available and will be hap Περισσότερα

$700 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
techashu91

Hello Hiring Concern, Thanks for the job posting, I have understood that you would need a python and Django developer to work on your project. I have done many projects in python, Django, flask, pyramid. I can do th Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
qijiongjiang

A proposal has not yet been provided

$833 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.0
stuff0577

Hi good day… I would like to apply for the job Need a python/django developer. I have a proven track record of successful achievements working as a Web Developer. Please have a look at my profile. Example projec Περισσότερα

$1333 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
guptaabhinav

Expert Python developer with experience of over 100 projects. I have worked on Angularjs and Django, I am interested to work on this project. Contact me to discuss this. Thanks

$433 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
Zee93

Hi, we are a team of Django, angularJS, and mobile developers. As a Django developer I use Docker for easier Deployment, Git for version control and of course Django rest framework for restful APIs. I'd be happy to dis Περισσότερα

$1230 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
sbijum88

Hi there, I have four years of experience with django and two years of experience with angular, please consider for this job. Thanks and Regards, Bijumon

$750 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
jungleru

Приветствую! Хотелось бы услышать детальное описание проекта. Спасибо!

$750 USD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
feroseali404

Hi, I'm an experienced full stack web developer, proficient in Django, python, React JS Es6, Angular 1.x, Django Rest, Docker etc.I think i can handle this.If you are interested, just ping me.

$722 USD σε 45 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
JinTaiZhe

High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. In this site, if you want to implement your idea, then I am always ready for you. My Skills are as follows: - Social App - Onli Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.6
ykStudios

Hi there, I am highly experienced in python/django development. I have worked with docker on other applications, and often help people with git. I think it would be best to discuss the project in detail. I loo Περισσότερα

$700 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
dalialevi

Hi, I have 5 years of experience with Python/Django and a bit of Flask. I'm highly skilled at frontend technologies and at designing. The latest project I've worked on with Django is kwaleo.com I can also sha Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ishankw3villa

Dear Client, Thanks for your Job post! With over 8 years of web development experience, I can help you in designing your project on Angular.js. You can hire me for website development, web service (REST APIs), se Περισσότερα

$777 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jitendraag

Hi: I have been coding in Django for last 4 years and have been doing Angular 2 projects for a year. I have been a speaker at PyCon Bangalore and would love to see what you are building. I charge $12 per hour Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DevFiction

Hi,Sir I have gone through your requirements and it seems like I can do it perfectly with my experiences and tech I have acquired so far. Would like to cooperate with you on this project I know Django and Angula Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0