Κλειστό

Machine Learning project

16 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $236 γι' αυτή τη δουλειά

Shattenjagger

Hi there! Could you tell me more about the technical requirements of your project? Please contact that to discuss it.

$750 USD σε 15 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.3
kjgroup197318

-----------------------------Machine Learning Expert & Pro Python Developer! Best Result in Time!---------------------- Dear sir. I read your project description very carefully. Your project is very interesting to m Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
vorasiddh4it

Hello, You can see my last project which are based on Machine Learning and I can complete your project perfectly. We have 9+ years experience in Java software development. We have successfully developed 400+ proj Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
prince2502

Hello In the absence of real data I can only guess that this is a Supervised learning problem. I hope there is some metadata available also because the frequency of the requests(from particular set of IPs) is also Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
iyersume

Hi, Please provide more details: - What do you mean by processed pcap? (Is it a sample file or has real network data) - What is the size of the file? - What other info do you have about the file contents? My bid is Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
AlihanZ

Hello, I've been working for analytics departments of companies from various sectors from electric to retail. My main working areas are prediction using machine learning algorithms and data mining. For this I usual Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
shahzaib121

Hi Dear I have a lot experience in Data Analysis, Statistic,Business Intelligence,Data Mining, Machine Learning . I am Data Analysis Certified from spss Analytics. I have done all kind of Data Analysis like One way Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
namlehai1990

Dear, I'm a PhD researcher at Natural Computing Research and Applications Group, University College Dublin. My research includes regression and classification problems, including anomaly detection or attack detectio Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hackershawn

good at machine learning

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

$444 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CaptainSadaf

Expert in Image Processing/ Computer Vision and done many projects in image processing with openCV and Good in Algorithims(Preprocessing, segmentation, post processing, Feature extraction(HOG, SIF, GLM, Conture, Haris Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wangjing0401

Dear, sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in Machine Learning & python. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If we h Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bigdataanalytics

I have already developed neural network models for fraud detection, churn, cash forecasting. and customer satisfaction using small to big datasets. I hope I can achieve a good accuracy on network intrusion data too.

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartresearch1

I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). I work Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nromashchenko

Hello! I'm experienced both in Python and Machine Learning. I'm interested in your project (as I understood it's about predicting DDoS attacks) I'm going to implement it on Keras: https://keras.io/ Nikolay Roma Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swarm22

I am a data scientist/quantitative developer with over 5 years of experience doing analysis. My interest and expertise in using MS Access,R , Matlab ,weka and Database Development.

$222 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
adamhibble

I am a machine learning scientist with a networking engineering background. Depending on the data, i'll benchmark a few different types of algorithms. (Neural network might not be suitable, where as something like boos Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0