Ακυρώθηκε

Hire a Python Developer

Δεξιότητες: Python

Δείτε περισσότερα: python developer hire, apple watch developer hire, app developer hire, android developer singapore hire, android developer hire, android app developer hire, bloomberg developer python, asp developer bid hire, iphone developer cost hire, iphone developer work hire, buddypress developer website hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Santa Clara, United States

ID Εργασίας: #11789260

0 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $ γι' αυτή τη δουλειά

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0