Ολοκληρωμένο

I would like to hire a Proofreader

Ανατέθηκε στον:

alexy9

i am an enthusiastic, talented, and dedicated academic and article writer offering you the best of my experience. I am detail oriented, extremely organized and look forward to taking on your project and exceeding your Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
4.8

10 freelancers are bidding on average $58 for this job

amiablewriter

HI, With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. I understand that you want me to proofread and edit the content. As a professional freelance writer and as an editor, I have cognate experience i Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(231 Αξιολογήσεις)
6.9
dfmilitello

Hello! I'm an experienced proofreader and editor who would be happy to look over your paper and make any needed notes. Feel free to contact me to discuss further.

$40 USD σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
DdHardy

Hi Are you looking for professional editor, proofreader, and copywriter? Then look no further. I do not compromise with quality. My content will be unmatched in quality. So I’m expert in proofreading and editing at Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
Moh6335

Hi, Greetings. We have read your project description and would love to extend our assistance. We are a team of professional academic writers, data entry operators, Accounting & Finance specialist with working exper Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$61 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
GlobalSolutions2

Dear Sir/Madam, We are a experienced & native US English Proofreaders Team. GS2 Team will give you fast, no grammatical mistakes and high quality proofread services with very fast delivery and within your budget. Ple Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
mwangid26

I have years of experience in academic writing, editing and proofreading. My goal is to impress my clients in order to establish a good working relationship with them. I promise you high quality work and timely deliver Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mcoc

Hi! I would love to help you with your document and I am really fast at it! Looking forawrd to working with you!

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0