Ακυρώθηκε

Spanish proofreading -- 3

Ανατέθηκε στον/στην:

isaacmolina123

Hi: Can you tell me more details about it please?....... Have a nice day!...............................................................................

$7 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.5

6 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $6/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hentai103

Hello, Im a native Spanish speaker, so I guess It will be a natural proof read job. You can rely on mi skills and I will do the best job for you.

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elaayunan188

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
makapel

Hi!!! I 'm native latin american, architect, who is also fluent in english and german. I would lke to know what is the project about. I'll provide you with an accurate job, in time and budget. Thank you for the opportu Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luisenzo3000

Hi I'm from Venezuela, so my mother tongue is Spanish, I would like to apply for the job, because I grew up speaking Spanish

$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0