Ολοκληρωμένο

Project for coolhead

Hi Ahmad,

My colleague Tom and I come from software engineering, product marketing, and product management backgrounds. We want to produce a carry-on suitcase that is functional, elegant, durable, and comes with an honest price tag.

We have already made contact with a manufacturer in China to produce our prototype and ultimately our first batch of product. We also have basic sketches that outline how we want the product to look. We plan to produce the prototype first, then use that prototype to launch a Kickstarter campaign and fund the first full shipment.

To that end, we are looking for two main deliverables:

1. Take our sketches and turn them into CAD files that we can hand off to the manufacturer (we are of course looking for your design input during this stage). The manufacturer has asked for "3D artwork in STP format."

2. Produce photorealistic renderings of the product to showcase on our website.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Μηχανικής, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Solidworks

Περισσότερα: project deliverables summary, project deliverables hotel reservation website, project deliverables conduct soccer tournament, photoshop project deliverables, online trading project deliverables, airline management system project java front end, iphone game project deliverables, end users upload files website, project deliverables esl, soccer tournament project deliverables, hospital management project front aspnet end sql server, project deliverables free html css template, database project hospital front end vbnet, start creating project aspnet front end sqlserver2005 backend, project must front end user interface end database

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) SAN FRANCISCO, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12677360

Ανατέθηκε στον:

coolhead

Hired by the Employer

$700 USD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1