Κλειστό

Press Release

10 freelancers are bidding on average $106 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert [url removed, login to view] author and with over 7 years of experience in press release writing, I am pretty confident that I can get this job done. One revision is included in my price.I can write Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.1
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
DdHardy

Hi,I am a professional press release writer. I will write your professional press release describing your company or organization and detailing your news worthy event in a way that grabs attention.  What I will provid Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
Ryanreynolds1

I have got your job posting and I am very much interested in working on your project. I am a pro blogger and content provider with more than 3 years working experiences of blog writing, Posting and SEO. So, I think you Περισσότερα

$166 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
IncisiveLass

Greetings, When I review your job requirements, I find that I can easily meet and exceed your expectations! For 7 years, I have been offering press release writing services to small businesses and various organization Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
JonnaNueros121

My PR articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writi Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
$150 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
mssb23

Hello Sir, I have a great passion for writing and making top class informative press releases is my job. I've written over 1000 press releases in the past 3 years, and these include topics ranging from Travel to E-com Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0